Verksamhetsutveckling och kvalitet

12.800 kr


En kurs om hur man framgångsrikt arbetar med kvalitet, förbättringar och kundorienterad verksamhetsutveckling i en organisation

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för hur ett modernt kvalitets-, förbättrings- och verksamhetsutvecklingsarbete (Total Quality Management, TQM) kan bedrivas inom en organisation. Ett välfungerande kvalitetsarbete har mycket stor betydelse för en verksam-hets resultat och framgång. Det handlar både om att ständigt förbättra verksamheten och om att säkra kvaliteten så att inte fel och brister uppstår. Fokus ligger på att möta behoven hos de som verksamheten finns till för på effektivast möjliga sätt. Genom att utveckla förmågan att göra rätt saker på rätt sätt kan ett högre kundvärde skapas med mindre användning av resurser. Ett arbeta som bygger på att man engagerar alla människor på alla nivåer och i alla funktioner i organisationen i ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete. Inom allt fler verksamheter har detta blivit en filosofi och strategi, som ligger som grund för hur verksamheten leds. Ett arbete som, när de bedrivs framgångsrikt, kan ge stora effekter gällande ekonomiskt resultat, kundtillfredsställelse och arbetsmiljö.

Syfte
Att ge förståelse för hur man kan arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling och kvalitet i hela organisationen med målet att förbättra verksamhetens resultat.

Innehåll
• Kvalitet och verksamhetsutveckling
• Kvalitetsarbetets möjligheter och potential – kvalitetsbristkostnader och slöserier
• Hållbarhetsutveckling genom kvalitet och ständiga förbättringar
• Kvalitet, kunder och kundbehov
• Ledarskap och medarbetarskap för kvalitet
• Kvalitet i hela värdekedjan och i partnerskap med externa kunder och leverantörer
• Kvalitetssäkring och effektiva ledningssystem
• Digitalisering och kvalitetssäkring av ny teknik
• Kundorienterad verksamhetsutveckling genom problemlösning och flödesutveckling
• Förbättringsledning och förändringsledning
• Effektiva flöden genom Lean och faktabaserad problemlösning genom Sex Sigma
• Vägen till framgång, nöjda kunder och rätt kvalitet

Övrig info
Utbildningen genomförs med föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Direkt efter första kursdagen har vi ett eftersnack där vi bjuder på lite dryck med tilltugg för att reflektera och dela tankar.

Kursdatum under 2024:
29-30 maj
3-4 december

Kursdatum under 2025:
26-27 maj

Kursplats
Tegnérgatan 40, Stockholm

Produktblad
Verksamhetsutvecklingochkvalitet.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: TQM Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer från ett företags eller en offentlig verksamhets olika funktioner vilka är delaktiga i att utveckla kvalitet, kundvärde och effektivitet, eller individer som önskar utveckla sina kunskaper om hur man arbetar systematiskt med kundorienterad verksamhetsutveckling och kvalitet.

Dokumentation
Boken Lean – Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl samt PDF-kopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Verksamhetsutvecklingochkvalitet.pdf

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm