Kvalitetschefskurs

99.800 kr

En utbildning som ger professionella kunskaper i och förmåga att leda kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling

Kvalitetschefskursen är en gedigen ledarutbildning med fokus på kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling systematiskt förbättringsarbete. Du får goda kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel för att åstadkomma goda resultat, nöjda kunder och en effektiv verksamhet. Kursen ger en bred kunskap som spänner över alla viktiga områden inom kvalitetsområdet och vänder sig till personer som ska leda en verksamhets kvalitetsarbete. Att föra in ett program för kundorienterad verksamhetsutveckling innebär vanligen genomgripande förändringar på alla nivåer. Därför är det mycket viktigt att den som leder detta arbete har tillräcklig kompetens för att kunna välja rätt väg och rätt metoder. Kvalitetschefskursen ger också ett bra stöd för deltagarnas fortsatta kvalitetsarbete i form av ett personligt nätverk och en omfattande dokumentation. Utbildningen lämpar sig för alla typer av verksamheter. Kvalitetschefen har samma centrala betydelse för verksamhetens utveckling som ekonomichefen. För båda rollerna bör man kräva gedigen professionell kompetens.

Syfte
Deltagarna i kvalitetschefskursen ska nå den professionella nivå som behövs för att kunna ge ett verkningsfullt ledarskap i den egna organisationen. Deltagarna ska efter genomgången kurs kritiskt kunna bedöma vilka insatser som fordras i organisationen för att nå framgång med ett systematiskt kvalitetsarbete samt kunna leda ett resultatinriktat förändrings- och förbättringsarbete (exempelvis enligt koncept som Lean och Sex Sigma).

Innehåll
• Kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete – innebörd och bakgrund
• Kunder, kundbehov och kundorientering
• Kvalitetsekonomi och kvalitetsbristkostnader
• Kvalitetssäkring, effektiva ledningssystem och ISO 9001
• Förbättringsledning, Sex Sigma och Lean
• Processer, processorientering och processledning
• Utvärdering och mätning av kvalitet
• Att arbeta med kvalitet i leverantörsleden
• Ledarskap för kvalitet genom förbättrings- och förändringsledning
• Att förstå och analysera variationer genom praktisk statistik
• Problemlösning med förbättringsverktyg
• Roller och ansvar i kvalitetsarbetet
• Att implementera ett framgångsrikt program för kvalitet och förbättringsarbetet

Övrig info
Utbildningen genomförs med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar. Utbildningen är uppbyggd i form av sk blended learning där fysisk utbildning kombineras med onlinutbildning för bästa lärande. Mellan kurstillfällena ingår elearning och digitala coaching tillfällen för att ytterligare få möjlighet att omsätta sina kunskaper i den egna verksamheten.

Parallellt med utbildningen arbetar även deltagarna tillsammans med projektuppgifter med syfte att stödja det egna kvalitetsarbetet.

Vår andra kväll tillsammans hålls en liten välkomstmiddag för att vi ska lära känna varandra bättre och vår sista kväll har vi en avslutningsmiddag med diplomutdelning. Dessutom har vi “eftersnack” alla tillfällen som hålls på Tegnérgatan för att ges mer tid för att mötas, nätverka och ha det trevligt.

Kvalitetschefskursen leds av konsulter från Sandholm Associates. Huvudlärare är Lars Sörqvist. I utbildningen medverkar även gästföreläsare från olika organisationer.

Kvalitetschefskursen ger personer som tidigare genomgått Black Belt-utbildning de kunskaper som fordras för att kunna arbeta som Master Black Belt i förbättringsprogram enligt Sex Sigma.

Kurstillfällen för kursen som startar hösten 2024
Block 1: 21-23 oktober 2024 med välkomstmiddag den 22 oktober 2024 (Tegnergatan 40)
Block 2: 27-29 november 2024 (Tegnergatan 40)
Block 3: 29 januari och 5 februari 2025 (online)
Block 4: 19-21 mars 2025 (Tegnergatan 40)
Block 5: 21-23 maj 2025 (Tegnergatan 40)
Block 6: 21, 27 och 29 augusti 2025 (online)
Block 7: 25-27 september med avslutsmiddag den 26 september (Tegnergatan 40)

Kurstillfällen för kursen som startar hösten 2025 publiceras oktober 2024

Kursplats
Fyra block genomförs på Tegnérgatan 40 och tre block online via Zoom

Produktblad
Kvalitetschefskursen.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: KC Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som leder, samordnar och deltar i kundorienterad verksamhetsutveckling eller på annat sätt är engagerade i kvalitetsverksamhet i såväl industriföretag som tjänsteorganisationer. Kursen vänder sig även till andra chefer och ledare som vill utveckla sin förmåga att leda genom systematiskt och kundfokuserat förbättringsarbete.

Dokumentation
Böckerna:
– Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
– Ständiga Förbättringar av Lars Sörqvist
– Sex Sigma av Lars Sörqvist och Folke Höglund

Kompendium:
– Kvalitetsrevision
– Leverantörskvalitet och värdeskapande leverantörsrelationer

PDF-kopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Kvalitetschefskursen.pdf

Ytterligare information

Kursstart

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm