Kvalitetschefskurs

92.800 kr

En utbildning som ger professionella kunskaper i kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling

Kvalitetschefskursen är en gedigen ledarutbildning med fokus på kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling systematiskt förbättringsarbete. Du får goda kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel för att åstadkomma goda resultat, nöjda kunder och en effektiv verksamhet. Kursen ger en bred kunskap som spänner över alla viktiga områden inom kvalitetsområdet och vänder sig till personer som ska leda en verksamhets kvalitetsarbete. Att föra in ett program för kundorienterad verksamhetsutveckling innebär vanligen genomgripande förändringar på alla nivåer. Därför är det mycket viktigt att den som leder detta arbete har tillräcklig kompetens för att kunna välja rätt väg och rätt metoder. Kvalitetschefskursen ger också ett bra stöd för deltagarnas fortsatta kvalitetsarbete i form av ett personligt nätverk och en omfattande dokumentation. Utbildningen lämpar sig för alla typer av verksamheter. Kvalitetschefen har samma centrala betydelse för verksamhetens utveckling som ekonomichefen. För båda rollerna bör man kräva gedigen
professionell kompetens.

Kvalitetschefen har samma centrala betydelse för verksamhetens utveckling som ekonomichefen. För båda rollerna bör man kräva gedigen professionell kompetens. En utbildning som ger professionella kunskaper i kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling 
Kvalitetschefskursen är en gedigen ledarutbildning med fokus på kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling systematiskt förbättringsarbete. Du får goda kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel för att åstadkomma goda resultat, nöjda kunder och en effektiv verksamhet. Kursen ger en bred kunskap som spänner över alla viktiga områden inom kvalitetsområdet och vänder sig till personer som ska leda en verksamhets kvalitetsarbete. Att föra in ett program för kundorienterad verksamhetsutveckling innebär vanligen genomgripande förändringar på alla nivåer. Därför är det mycket viktigt att den som leder detta arbete har tillräcklig kompetens för att kunna välja rätt väg och rätt metoder. Kvalitetschefskursen ger också ett bra stöd för deltagarnas fortsatta kvalitetsarbete i form av ett personligt nätverk och en omfattande dokumentation. Utbildningen lämpar sig för alla typer av verksamheter. Kvalitetschefen har samma centrala betydelse för verksamhetens utveckling som ekonomichefen. För båda rollerna bör man kräva gedigen
professionell kompetens.

Kvalitetschefen har samma centrala betydelse för verksamhetens utveckling som ekonomichefen. För båda rollerna bör man kräva gedigen professionell kompetens.

Syfte
Deltagarna i kvalitetschefskursen ska nå den professionella nivå som behövs för att kunna ge ett verkningsfullt ledarskap i den egna organisationen. Deltagarna ska efter genomgången kurs kri-tiskt kunna bedöma vilka insatser som fordras i organisationen för att nå framgång med ett sys-tematiskt kvalitetsarbete samt kunna leda ett resultatinriktat förändrings- och förbättringsarbete (exempelvis enligt koncept som Lean och Sex Sigma).

Innehåll
– Kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete – innebörd och bakgrund
– Kunder, kundbehov och kundorientering
– Kvalitetsekonomi och kvalitetsbristkostnader
– Kvalitetssäkring, effektiva ledningssystem och ISO 9001
– Förbättringsledning, Sex Sigma och Lean
– Processer, processorientering och processledning
– Utvärdering och mätning av kvalitet
– Att arbeta med kvalitet i leverantörsleden
– Ledarskap för kvalitet genom förbättrings- och förändringsledning
– Att förstå och analysera variationer genom praktisk statistik
– Problemlösning med förbättringsverktyg
– Roller och ansvar i kvalitetsarbetet
– Att implementera ett framgångsrikt program för kvalitet och förbättringsarbetet

Produktblad
Kvalitetschefskursen.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: KC Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som leder, samordnar och deltar i kundorienterad verksamhetsutveckling eller på annat sätt är engagerade i kvalitetsverksamhet i såväl industriföretag som tjänsteorganisationer. Kursen vänder sig även till andra chefer och ledare som vill utveckla sin förmåga att leda genom systematiskt och kundfokuserat förbättringsarbete.

Dokumentation
Böcker:
– Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
– Lean av Lars Sörqvist
– Sex Sigma av lars Sörqvist och Folke Höglund
– Kvalitetsbristkostnader av Lars Sörqvist

Kompendium:
– Praktisk statistik Basic

PDF:er av från visade powerpointbilder

Produktblad
Kvalitetschefskursen.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Kvalitetschefskursen genomförs i form av föreläsningar, diskussioner och övningar. Parallellt med utbildningen arbetar deltagarna tillsammans med projektuppgifter som syftar till att utveckla individernas kompetens och ge stöd i det egna kvalitetsarbetet.

Blockinformation kursstart hösten 2021:
Block 1: 11-13 oktober
Block 2: 10-12 november
Block 3: 1-3 december
Kursdatum för våren -22, kommer under juni.

Nästa kursstart: Oktober 2022

Utbildningsort

Stockholm