Kvalitetschefskurs

92.800 kr

En utbildning som ger professionella kunskaper i och förmåga att leda kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling

Kvalitetschefskursen är en gedigen ledarutbildning med fokus på kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling systematiskt förbättringsarbete. Du får goda kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel för att åstadkomma goda resultat, nöjda kunder och en effektiv verksamhet. Kursen ger en bred kunskap som spänner över alla viktiga områden inom kvalitetsområdet och vänder sig till personer som ska leda en verksamhets kvalitetsarbete. Att föra in ett program för kundorienterad verksamhetsutveckling innebär vanligen genomgripande förändringar på alla nivåer. Därför är det mycket viktigt att den som leder detta arbete har tillräcklig kompetens för att kunna välja rätt väg och rätt metoder. Kvalitetschefskursen ger också ett bra stöd för deltagarnas fortsatta kvalitetsarbete i form av ett personligt nätverk och en omfattande dokumentation. Utbildningen lämpar sig för alla typer av verksamheter. Kvalitetschefen har samma centrala betydelse för verksamhetens utveckling som ekonomichefen. För båda rollerna bör man kräva gedigen professionell kompetens.

Syfte
Deltagarna i kvalitetschefskursen ska nå den professionella nivå som behövs för att kunna ge ett verkningsfullt ledarskap i den egna organisationen. Deltagarna ska efter genomgången kurs kritiskt kunna bedöma vilka insatser som fordras i organisationen för att nå framgång med ett systematiskt kvalitetsarbete samt kunna leda ett resultatinriktat förändrings- och förbättringsarbete (exempelvis enligt koncept som Lean och Sex Sigma).

Innehåll
• Kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete – innebörd och bakgrund
• Kunder, kundbehov och kundorientering
• Kvalitetsekonomi och kvalitetsbristkostnader
• Kvalitetssäkring, effektiva ledningssystem och ISO 9001
• Förbättringsledning, Sex Sigma och Lean
• Processer, processorientering och processledning
• Utvärdering och mätning av kvalitet
• Att arbeta med kvalitet i leverantörsleden
• Ledarskap för kvalitet genom förbättrings- och förändringsledning
• Att förstå och analysera variationer genom praktisk statistik
• Problemlösning med förbättringsverktyg
• Roller och ansvar i kvalitetsarbetet
• Att implementera ett framgångsrikt program för kvalitet och förbättringsarbetet

Produktblad
Kvalitetschefskursen.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: KC Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som leder, samordnar och deltar i kundorienterad verksamhetsutveckling eller på annat sätt är engagerade i kvalitetsverksamhet i såväl industriföretag som tjänsteorganisationer. Kursen vänder sig även till andra chefer och ledare som vill utveckla sin förmåga att leda genom systematiskt och kundfokuserat förbättringsarbete.

Dokumentation
Böckerna:
– Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
– Lean av Lars Sörqvist och Marita bergendahl
– Sex Sigma av Lars Sörqvist och Folke Höglund
– Kvalitetsbristkostnader av Lars Sörqvist
– Kundtillfredsställelse och Kundmätningar av Lars Sörqvist

Kompendium:
– Kvalitetsrevision
– Praktisk statistik – Basic

PDF-kopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Kvalitetschefskursen.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

Övrig info

Utbildningen genomförs med föreläsningar, diskussioner och gruppövningar. Utbildningen är uppbyggd i forma av sk blended learning där fysisk utbildning kombineras med onlinutbildning för bästa lärande. Mellan kurstillfällena ingår digitala coahcning tillfällen. Parallellt med utbildningen arbetar även deltagarna tillsammans med projektuppgifter med syfte att stödja det egna kvalitetsarbetet.

Vår första kväll tillsammans hålls en välkomstmiddag för att vi ska lära känna varandra bättre och vår sista kväll har vi an avslutningsmiddag med diplomutdelning. Dessutom har vi "eftersnack" alla tillfällen som hålls på Tegnérgatan för att ges mer tid för att mötas, nätverka och ha det trevligt.

Kvalitetschefskursen leds av konsulter från Sandholm Associates. Huvudlärare är Lars Sörqvist. I utbildningen medverkar även gästföreläsare från oilka olika organisationer.

Kvalitetschefskursen ger personer som tidigare genomgått Black Belt-utbildning de kunskaper som fordras för att kunna arbeta som Master Black Belt i förbättringsprogram enligt Sex Sigma.

I våra kurslokaler på Tegnergatan 40 i Stockholm och online i realtid via Zoom.

Blockinformation kursstart hösten 2021:
Block 1: 11-13 oktober
Block 2: 10-12 november
Block 3: 1-3 december
Kursdatum för våren -22, kommer under juni.

Nästa kursstart: Oktober 2022

Utbildningsort

Stockholm