Våra Tjänster

Sandholm Associates erbjuder utbildning och konsultstöd inom kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling.  Vi genomför utbildningar i våra lokaler samt på plats hos kund. Genom konsultstöd hjälper vi våra kunder till ett framgångsrikt förbättringsarbete, med nöjdare kunder och bättre resultat.

Sandholm Associates arbetar med de flesta koncept och metoder som förekommer inom kvalitetsområdet, men vårt fokus ligger inte på metoderna i sig utan på de effekter och resultat dessa ska generera.  Detta innebär att olika metoder i många fall kombineras för att ge kunden bästa möjliga förutsättningar att nå framgång.

Vi stöttar våra kunders utveckling genom att tillhandahålla och överföra specifika kunskaper om relevanta metoder och verktyg. Det som krävs för att nå framgång i arbetet med att säkra och förbättra deras verksamhets förmåga att leverera kvalitet och få nöjda kunder med minimal resursåtgång. Vi stöttar också kunderna i det viktiga arbetet med att utveckla ledarskap och medarbetarskap samt att bygga en kvalitets- och förbättringskultur i kundens organisation.

Den kompetens som vi erbjuder kan beskrivas med vår kompetenstriangel. Den innehåller tre områden som krävs för att kvalitets- och förbättringsarbetet ska ge riktigt bra resultat: Ledning , strategi och säkring, Processutveckling (Lean) samt Problemlösning (Sex Sigma)

Kompetensområdet Ledning, strategi och säkring handlar om hur kvalitet, förbättring och kundorienterad verksamhetsutveckling leds och säkras utifrån verksamhetens strategier. Vår Kvalitetschefskurs utgör fundamentet inom detta område. Kursen ger en bred kunskap som spänner över alla viktiga områden inom kvalitet. Men vi erbjuder också ett antal kortare och kurser inom området tex:

Kompetensområdet Processutveckling handlar om hur flöden och processer utvecklas för att skapa maximalt kundvärde – med minsta möjliga resursåtgång. Den huvudsakliga kunskapskällan är Lean-konceptet, där den främsta kunskapen inom flödesutveckling finns. Vår kurs Processutveckling mot Lean utgör fundamentet inom detta område. Kursen behandlar de principer, metoder, verktyg som krävs för att utveckla verksamheten och dess processer mot Lean. Men vi erbjuder också ett antal kortare och kurser inom området tex:

Kompetensområdet Problemlösning handlar om systematiskt förbättringsarbete genom faktabaserad och orsaksanalytisk problemlösning. Den huvudsakliga kunskapskällan är Sex Sigma-konceptet och DMAIC-modellen. Vår Sex Sigma Black Belt-utbildning utgör fundamentet inom detta område. Kursen behandlar systematiskt och faktabaserat problemlösningsarbete, med träning i många kvalitetsverktyg. Men vi erbjuder också ett antal kortare och kurser inom området tex:

Våra kurser Green Belt, Yellow Belt och Statistik processanalys hålls en gång per år engelska. Dessa tillfällen hålls online för att möjliggöra att företag från andra länder kan delta.