Statistisk processanalys

19.800 kr


En kurs om hur man går från tro till vetande med statistiska metoder

Det finns variationer i alla processer i både tillverkande och tjänsteproducerande verksamheter. Det kan vara variationer mellan olika produktexemplar, olika tidpunkter, olika tjänstetillfällen, olika kunder etc. Om variationerna är stora i förhållande till de ställda kraven uppstår lätt fel, brister och avvikelser. Om goda resultat ska uppnås är det betydelsefullt att analysera, reducera och styra dessa variationer med hjälp av statistiska metoder. Genom statistisk analys av tillgänglig data erhålls dessutom möjlighet att fatta faktabaserade beslut. I dagens verksamheter ökar detta behov snabbt då mängden tillgänglig data blir allt större. Denna kurs lär dig att fatta beslut på fakta och därmed slippa ta felaktiga beslut i onödan.

Syfte
Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna tillämpa metoderna som ingår i statistisk processtyrning i praktiskt arbete.

Innehåll
Vad är brus och vad är avviker från det normala?
• Slumpmässiga och systematiska variationer
• Utvärdering av nyckeltal i tidsföljd: I-mR Chart, Xbar-R Chart, P Chart
• Estimate och stages
• När skall man styra/reagera och när stör man processen om man agerar?
• Att använda kunskapen om processens tidigare variationer
• Faran av att summera data i tidsföljd
• Processutfall och processduglighet (Cp och Cpk)
• Genomförande av duglighetsstudier

Övrig info
Utbildningen varvas teorigenomgångar med övningar i form av praktikfall, diskussioner och grupparbeten. Fokus i utbildningen ligger inte på matematiska härledningar utan på analyser av verkliga praktikfall. Genomgående används programmet Minitab. Samtliga praktikfall finns noga dokumenterade i kurslitteraturen, vilket underlättar inlärning och repetition.

Denna utbildning ger tillsammans med kursen Problemlösning med förbättringsverktyg en Sex Sigma Green Belt-kompetens.

Utrustning och mjukvara:
Tills kursstart skall Minitab vara installerat på din dator för att kunna genomföra genomföra statistiska analyser. Det går att ladda ned en kostnadsfri demoversion hos Minitab. https://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/ . OBS! Ladda ned demoversionen först dagarna innan kursstart då den enbart är giltig i 30 dagar och kan inte laddas ned igen.
Mintab går att köpa på svenska Norsys eller direkt från Minitab.

Kurstillfällen Statistisk processanalys, 2024:
– 1 oktober (online) samt 7-8 oktober (Tegnérgatan 40)
– 19 november (online) samt 25-26 november (Tegnérgatan 40)

Kurstillfällen Statistisk processanalys, 2025:
– 11 mars (online) samt 17-18 mars (Tegnérgatan 40)
– 12 maj (online) samt 19-20 maj (Tegnérgatan 40)

Tider
Dag 1: 08.30-16.30 (online)
Dag 2: 09.30-17.30 (Tegnérgatan 40)
Dag 3: 08.00-16.00 (Tegnérgatan 40)

Kursplats
Dag 1 online via Zoom, dag 2-3 Tegnergatan 40 i Stockholm

Produktblad
Statistiskprocessanalys.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: SP Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som arbetar med utvärdering och uppföljning av resultat, processutveckling, kvalitetskontroll, tillverkning, ekonomi och försäljning.

Dokumentation
Kompendiet Statistisk processanalys av Jörgen Gustavsson, Joakim Lilliesköld, Evelina Ericsson och David Dreven

Produktblad
Statistiskprocessanalys.pdf

Ytterligare information

Kursstart

, , ,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm