Leverantörskvalitet

12.700 kr


En kurs om hur nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar

Idag har ofta verksamheternas leverantörer fått en allt större betydelse för de resultat som levereras. Leverantörernas del i det totala värde som skapas för slutkunden har ständing ökat under många år. Det kan handla om olika former av underleverantörer så som material-, tjänste-, system- och funktionsleverantörer samt i stor utsträckning om outsourcing, bemannning och konsultation. Vad som köps in har dessutom blivit allt mer komplext och relativt ofta handlar det även om ett stort kunskapsinnehåll. Detta gäller i alla branscher och minst lika mycket i tjänstesektorn som vid varuproduktion. För att uppnå god kvalitet ställs det därigenom att kvaliteten systematiskt utvecklas, säkras och styrs i alla leverantörsled. Denna utbildning handlar om olika metoder och tillvägagångssätt som är av stort värde i detta arbete. Vi berör allt från andrapartsrevisioner och kontrollverksamhet till strategiskt partnerskap med gemensamma förbättringsinitiativ. En kurs om hur nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar 
Idag har ofta verksamheternas leverantörer fått en allt större betydelse för de resultat som levereras. Leverantörernas del i det totala värde som skapas för slutkunden har ständing ökat under många år. Det kan handla om olika former av underleverantörer så som material-, tjänste-, system- och funktionsleverantörer samt i stor utsträckning om outsourcing, bemannning och konsultation. Vad som köps in har dessutom blivit allt mer komplext och relativt ofta handlar det även om ett stort kunskapsinnehåll. Detta gäller i alla branscher och minst lika mycket i tjänstesektorn som vid varuproduktion. För att uppnå god kvalitet ställs det därigenom att kvaliteten systematiskt utvecklas, säkras och styrs i alla leverantörsled. Denna utbildning handlar om olika metoder och tillvägagångssätt som är av stort värde i detta arbete. Vi berör allt från andrapartsrevisioner och kontrollverksamhet till strategiskt partnerskap med gemensamma förbättringsinitiativ.

Syfte
Deltagarna ska efter kursen kunna delta i arbeta med att införa effektiva metoder för utveckla, säkra och styra kvaliteten på inköpta varor och tjänster.

Innehåll
‒ Allmänt om relationen mellan organisationen och dess leverantörer
‒ Kvalitet, vad är det?
‒ Processen ”Inköp av produkter”
‒ Krav på och utvärdering av leverantörers kvalitetsarbete
‒ Partnerskap inom kvalitetsområdet
‒ Några metoder aktuella i relationen med leverantörer
‒ Manual för styrning av leverantörers kvalitetsarbete
‒ Leverantörsbedömning/Värdering
‒ Kvalitetsprofessionellas uppdrag och roller i samband med val av leverantörer och utveckling av leverantörers kvalitet
‒ Tillämpningsexempel

Produktblad
Leverantorskvalitet.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: LK Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer i kund- och leverantörsföretag som på olika sätt arbetar med med eller vill lära mer om hur man arbetar med kvalitet i gränssnittet mellan kund och leverantörer.

Dokumentation
Boken Kvalitet vid inköp och upphandling för goda affärer av Folke Höglund

Produktblad
Leverantorskvalitet.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs med föreläsningar, diskussioner och övningar.

Utbildningsort

Stockholm