Leverantörskvalitet

12.700 kr

En kurs om hur nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar

Idag har ofta verksamheternas leverantörer fått en allt större betydelse för de resultat som levereras. Leverantörernas del i det totala värde som skapas för slutkunden har ständing ökat under många år. Det kan handla om olika former av underleverantörer så som material-, tjänste-, system- och funktionsleverantörer samt i stor utsträckning om outsourcing, bemannning och konsultation. Vad som köps in har dessutom blivit allt mer komplext och relativt ofta handlar det även om ett stort kunskapsinnehåll. Detta gäller i alla branscher och minst lika mycket i tjänstesektorn som vid varuproduktion. För att uppnå god kvalitet ställs det därigenom att kvaliteten systematiskt utvecklas, säkras och styrs i alla leverantörsled. Denna utbildning handlar om olika metoder och tillvägagångssätt som är av stort värde i detta arbete. Vi berör allt från andrapartsrevisioner och kontrollverksamhet till strategiskt partnerskap med gemensamma förbättringsinitiativ.

Nollställ
Artikelnr: LK Kategori:

Beskrivning

Syfte
Deltagarna ska efter kursen kunna delta i arbetete med att införa effektiva metoder för utveckla, säkra och styra kvaliteten på inköpta varor och tjänster.

Innehåll
– Leverantörenshantering, kvalitet och kundorienterad verksamhetsutveckling
– Utveckling av strategier för leverantörsrelationer
– Kategorisering av leverantörer
– Val av lämpliga leverantörer genom effektiv leverantörs bedömning
– Upphandling och anbudsförfaranden
– Kravhantering och information
– Krav på ledningssystem och kompetens
– Kvalitetsberedning hos leverantörer
– Effektiva andrapartsrevisioner
– Riskhantering och riskanalys
– Reklamationshantering och avvikelsehantering med 8D-rapporter
– Leverantörsvärdering, uppföljning av resultat från leverantörer
– Gemensamt förbättringsarbete med leverantörer
– Utbildning och träning av leverantörer

Riktar sig till
Personer i kund- och leverantörsföretag som på olika sätt arbetar med med eller vill lära mer om hur man arbetar med kvalitet i gränssnittet mellan kund och leverantörer.

Dokumentation
Kompendiumet Leverantörskvalitet av Folke Höglund samt papperskopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Leverantorskvalitet.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

2

Övrig info

Kursen genomförs med föreläsningar, diskussioner och övningar.

Utbildningsort

Stockholm