Leverantörskvalitet

12.700 kr


En kurs om hur nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar

Idag har ofta verksamheternas leverantörer fått en allt större betydelse för de resultat som uppnås. Leverantörernas del i det totala värde som skapas för slutkunden har ökat under många år. Det kan handla om olika former av underleverantörer så som material-, tjänste-, system- och funktionsleverantörer samt även om outsourcing, bemanning och konsultation. Vad som köps in har dessutom blivit allt mer komplext och relativt ofta handlar det även om ett betydande kunskapsinnehåll. Detta gäller i alla branscher och minst lika mycket i tjänstesektorn som vid varuproduktion. För att uppnå god kvalitet krävs det därigenom att kvaliteten systematiskt förbättras, säkras och styrs i alla leverantörsled. Denna utbildning hand-lar om olika metoder och tillvägagångssätt som är betydelse i detta arbete. Vi berör allt från andrapartsrevisioner och kontrollverksamhet till strategiskt partnerskap med gemensamma förbättringsinitiativ.

Syfte
Deltagarna ska efter kursen kunna delta i arbete med att införa effektiva metoder för utveckla, säkra och styra kvaliteten på inköpta varor och tjänster.

Innehåll
• Utvecklingen av relationen mellan organisationen och dess leverantörer
• Kvalitet, inköp och leverantörskvalitet
• Inköpsstrategier med fokus på kvalitet och goda resultat
• Effektiv upphandling, ledningssystem och standarder som berör leverantörer
• Att ställa krav på och utvärdera leverantörers kvalitetsarbete
• Kvalitetskontroll och bedömning av utfallsprov
• Leverantörsbedömning, leverantörsrevisioner och leverantörsuppföljning
• Partnerskap inom kvalitetsområdet och förbättringssamarbete

Produktblad
Leverantorskvalitet.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: LK Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som på olika sätt arbetar med med eller vill lära mer om hur man arbetar med kvalitet i gränssnittet mellan kund och leverantörer.

Dokumentation
Boken Kvalitet vid inköp och upphandling för goda affärer av Folke Höglund samt PDF-kopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Leverantorskvalitet.pdf

Mer information

Kursstart

,

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs med föreläsningar, diskussioner och övningar.
Denna utbildning hålls online via Zoom

Utbildningsort

Stockholm