Förändringsledning med fokus på förbättring

18.300 kr


En kurs om att leda förändringar med avsikt att förbättra en verksamhet

Kursen ger kunskaper hur man framgångsrikt arbetar med förändringsledning både på operativ och strategisk nivå i en verksamhet med avsikt att genomföra förbättringar och uppnå fina resultat. Att lyckas med förbättringsarbete handlar i stor utsträckning om att få människor att förstå de förändringar som krävs samt att skapa kvalitetskultur. Detta är ofta svårt samtidigt som vår verktygslåda historiskt innehållit mycket få hjälpmedel för detta syfte. Tyvärr misslyckas därför många kvalitets- och förbättringsaktiviteter just genom att man underskattar eller helt missar de mellanmänskliga och kulturella aspekterna. Genom att förstå hur människor reagerar vid förändring kan eventuella problem ofta förutsägas och förebyggas. Det finns även en mängd tekniker och metoder som kan tillämpas för att enga-gera människor samt för att undvika förändringsmotstånd och negativa reaktioner. En kurs om att leda förändringar med avsikt att förbättra en verksamhet 
Kursen ger kunskaper hur man framgångsrikt arbetar med förändringsledning både på operativ och strategisk nivå i en verksamhet med avsikt att genomföra förbättringar och uppnå fina resultat. Att lyckas med förbättringsarbete handlar i stor utsträckning om att få människor att förstå de förändringar som krävs samt att skapa kvalitetskultur. Detta är ofta svårt samtidigt som vår verktygslåda historiskt innehållit mycket få hjälpmedel för detta syfte. Tyvärr misslyckas därför många kvalitets- och förbättringsaktiviteter just genom att man underskattar eller helt missar de mellanmänskliga och kulturella aspekterna. Genom att förstå hur människor reagerar vid förändring kan eventuella problem ofta förutsägas och förebyggas. Det finns även en mängd tekniker och metoder som kan tillämpas för att enga-gera människor samt för att undvika förändringsmotstånd och negativa reaktioner.

Syfte
Att ge kunskaper om hur man leder förändringar, som krävs för att en verksamhet ska förbättras och utvecklas, utifrån ett beteendevetenskapligt perspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna identifiera och agera i situationer där det är kritiskt att övertyga, påverka, förändra och/eller engagera människor i samband med förbättring och föränd-ring av en verksamhet och dess processer.

Innehåll
• Stort behov av förbättringar i en snabbt föränderlig värld
• Vad innebär och kräver förbättringar och förändringar?
• Förbättrings- och förändringsledning – kompetens och roller
• Människan i förändring – organisationspsykologisk bakgrund och teori
• Förändring på olika systemnivåer – individ, grupp och verksamhet
• Förbered och planera förändring – att förstå historisk bakgrund och förändringsmognad
• Genomför förändring utifrån förändringsledningens hörnstenar
• Påvisa behovet av förändring och förbättring
• Skapa delaktighet, bygga gemensamma visioner och snabbt uppnå goda exempel
• Lyssna, närvara och skapa dialog genom kommunikation och aktiv feedback
• Vidmakthåll och säkra förändring
• Chefskap, ledarskap och medarbetarskap
• Ansvar och ansvarstagande

Produktblad
Forandringsledningmedfokuspaforbattring.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: FFL Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som arbetar eller kommer att arbeta med förbättringsarbete, processutveckling och/eller verksamhetsutveckling i olika former.

Dokumentation
Boken Professionell feedback av Stefan Gunnarsson
PDF på visade ppt-bilder.

Produktblad
Forandringsledningmedfokuspaforbattring.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Utbildningsort

Stockholm