Leverantörskvalitet och värdeskapande leverantörsrelationer

12.900 kr


En kurs om hur värdeskapande och nära samverkan med leverantörer kan ge bättre kvalitet, säkra leveranser och stora besparingar

Idag har verksamheternas leverantörer ofta fått en allt större betydelse för de resultat som uppnås. Leverantörernas andel av det totala värde som skapas för slutkunden har ökat under många år. Det kan handla om olika former av underleverantörer så som material-, tjänste- och funktionsleverantörer samt även om outsourcing, bemanning och konsultation. Vad som köps in har dessutom blivit allt mer komplext och i många fall finns det även ett kritiskt kunskapsinnehåll. Detta gäller i alla branscher och minst lika mycket i tjänstesektorn som vid varuproduktion. För att uppnå god kvalitet krävs det att kvalitet och leveransför-måga systematiskt förbättras, säkras och styrs i alla leverantörsled. För att lyckas behöver det även ske en utveckling mot mer långsiktiga och värdeskapande leverantörsrelationer. Denna utbildning handlar om olika strategier, tillvägagångssätt och metoder som är betydelse i detta arbete. Vi berör allt från leverantörsval, andrapartsrevisioner och kontrollverksamhet till strategiskt partnerskap med gemensamma förbättringsinitiativ.

Syfte
Deltagarna ska efter kursen kunna delta i arbete med att införa effektiva metoder för att utveckla, säkra och styra kvalitet och leveranssäkerhet på inköpta varor och tjänster.

Innehåll
• Utvecklingen av relationen mellan organisationen och dess leverantörer
• Kvalitet, inköp och leverantörskvalitet
• Inköpsstrategier med fokus på kvalitet och goda resultat
• Klassning utifrån betydelse och påverkan på den egna verksamhetens resultat
• Identifiera och bedöma potentiella leverantörers förmåga
• Effektiv upphandling, ledningssystem och standarder som berör leverantörer
• Att ställa krav på samt utvärdera leverantörers kvalitetsarbete och förbättringsförmåga
• Utbildning och träning av leverantörer samt kravställande av kvalitets- oh förbättringskunskap
• Kvalitetskontroll och bedömning av utfallsprov
• Leverantörsrevisioner och leverantörsuppföljning
• Partnerskap inom kvalitetsområdet och förbättringssamarbete
• Värdeskapande leverantörsrelationer med fokus på effektiva värdeflöden och kostnadseffektivitet
• Leverantörsutveckling mot hållbarhet

Övrig info
Kursen genomförs med föreläsningar, diskussioner och övningar.

Kursplats
Tegnergatan 40, Stockholm

Produktblad
Leverantorskvalitet.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: LK Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som på olika sätt arbetar med med eller vill lära mer om hur man arbetar med kvalitet i gränssnittet mellan kund och leverantörer.

Dokumentation
Diverse artiklar samt PDF-kopior på visade ppt-bilder.

Produktblad
Leverantorskvalitet.pdf

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm