Processutveckling mot Lean

59.800 kr


Ett utbildningsprogram om att skapa mer kundvärde med mindre resurser genom att utveckla verksamhetens processer mot Lean.

Detta utbildningsprogram ger dig gedigna kunskaper om hur man utvecklar organisationens processer och flöden mot Lean på ett verkningsfullt sätt. Under utbildningen lär du dig de principer, metoder, verktyg och strategier som krävs för att framgångsrikt utveckla verk-samheten mot högre värdeskapande och flödeseffektivitet. Förbättringspotentialen att arbeta processorienterat och få effektiva flöden genom Lean är ofta mycket stor. Det är inte ovanligt att produktiviteten fördubblats eller att genomloppstider minskats med upp till 80 procent. För att lyckas krävs ett helhetsperspektiv där verksamhetens processer systematiskt utvecklas utifrån ett kundperspektiv och fokus ligger på att snabbt uppnå mätbara resultat som motiverar och sporrar till fortsatt utveckling. Viktigt är att alla medarbetare aktivt deltar, att verksamhetens ledare är närvarande och engagerade samt att en förbättringskultur byggs upp.

Syfte
Deltagarna i detta utbildningsprogram kommer att erhålla gedigna kunskaper om de principer metoder, verktyg och strategier krävs för att framgångsrikt kunna driva och leda en transformation av verksamhetens processer mot Lean. Under utbildningen kommer dessutom förståelse att skapas för hur processutveckling bör planeras och bedrivas för att framgång med hållbart goda resultat nås.

Innehåll
– Processer och processorientering
– Att definiera, kartlägga och utveckla en verksamhets processer
– Processledning och processägarskap
– Värdeskapande, kundbehov och flödeseffektivitet
– Att analysera och förstå värdeflöden
– Flaskhalsar
– Principer för att skapa effektiva flöden och processer
– Dragande- och tryckande system
– Utjämning och balansering av flöden
– Reducering av ställtider
– Förstå och hantera processvariationer
– Hantering av köer/lager
– Mått och mätetal i processen
– Kanban – resurssnålt flöde
– Att upprätta system, säkra effektiva processer och skapa systematik
– Förändringsledning och ledarskap för Lean

Övrig info
Efter genomförd utbildnig diplomeras deltagarna som Leanledare. Denna kurs ger tillsammans med vår Sex Sigma Black Belt-utbildning samt framgångsrikt genomfört utbildningsprojekt även diplomering som Lean Six Sigma Black Belt.

Utbildningen genomförs i fem block. Mellan blocken kommer deltagarna att arbeta med hemuppgifter i form av mindre projektuppgifter där de kunskaper som erhålles under utbildningen tillämpas.

Under kursen simulerar vi samtliga tekniker i vårt Leanspel, ett spel som deltagarna får med sig hem som godkända Leanledare.

Kursstart hösten 2024
Block 1: 23-24 september (Processer och Processorientering) Välkomstmiddag 23 september
Block 2: 24-25 oktober (Värdeflödesanalys och processutveckling del 1)
Block 3: 9-10 december (Värdeflödesanalys och processutveckling del 2)
Block 4: 5-6 februari 2025 (Effektiva flöden och processer)
Block 5: 10-12 mars 2025 Avslutningmiddag 11 mars

Våren 2025
Block 1: 4-5 mars (Processer och Processorientering) Välkomstmingel 5 mars
Block 2: 10-11 april (Värdeflödesanalys och processutveckling del 1)
Block 3: 9-10 juni (Värdeflödesanalys och processutveckling del 2)
Datum för Block 4 och 5 publiceras i december
Samtliga block hålls på plats på Tegnergatan 40.

Kursplats
Tegnérgatan 40, Stockholm

Produktblad
Processutvecklingmotlean.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: LN Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som leder, samordnar och genomför verksamhetsutveckling med fokus på värdeskapande, flödeseffektivitet och Lean. Utbildningen ger kunskaper som är mycket användbara i alla typer av organisationer

Dokumentation
Böcker:
Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl

Diverse artiklar och skrifter
PDF-kopior på visade ppt-bilder

Produktblad
Processutvecklingmotlean.pdf

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm