Om vår Kvalitetschefskurs

Lär dig leda kvalitet

Sandholm Associates Kvalitetschefskurs ger dig den kompetens som behövs för att framgångsrikt leda en verksamhets kvalitets- och förbättringsarbete. Genom denna kurs får du gedigna kunskaper rörande alla de strategier, metoder och verktyg som krävs för att åstadkomma goda resultat, nöjda kunder och en effektiv verksamhet. Deltagarna uppnår en helhetsförståelse för kvalitet då kursen spänner över alla viktiga delar av ett verkningsfullt kvalitetsarbete. Fokus ligger på hur du och din verksamhet ska lyckas med kvalitet i alla led. För med detaljerad information om kursen kan du läsa mer här

Du blir ett kvalitetsproffs

Kvalitetschefskursen vänder sig till dig som är eller ska bli chef inriktad mot att leda, samordna och/eller driva kvalitetsverksamhet inom tjänsteorganisationer så väl som industriföretag. Många av de som deltar i kursen är kvalitetschefer medan andra deltagare har ett övergripande ansvar för sina verksamheters förbättrings- och verksamhetsutvecklingsarbete. Kursen vänder sig även till chefer och ledare som vill utveckla sin förmåga att leda genom  systematiskt och kundfokuserat förbättringsarbete. Utbildningen lämpar sig för alla typer av verksamheter.

Norm för svensk kvalitetskompetens

Sandholm Associates Kvalitetschefskurs har blivit en norm för kvalitetschefers kompetens i Sverige. Flera stora svenska industriföretag ställer till och med krav på att deras kvalitetschefer ska genomgå kursen för att säkerställa att dessa har den kunskap som krävs för att bedriva ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Kvalitetschefskursen gavs första gången redan 1989, då med Lennart Sandholm och Joseph Juran som huvudlärare. Långt tidigare gav emellertid Sandholm Associates en motsvarande utbildning internationellt i samverkan med FN och SIDA. På den utbildningen har kvalitetschefer från mer än 50 länder deltagit.

Nätverk och livslångt lärande

Kvalitetschefskursen skapar också förutsättningar för deltagarna att utveckla ett omfattande personligt nätverk och goda förutsättningar för en framtida personlig utveckling. Detta är en kurs utan slut som tar dig in ett livslångt lärande, vilket börjar redan under utbildningen. Ett halvår efter genomförd kurs samlas deltagarna för en återträff där fokus ligger på erfarenhetsutbyte, nätverkande och fortsatt lärande. Därefter kommer du att ha möjlighet att delta i ett nätverk bestående av mängder av kvalitetschefer som genomgått denna utbildning sedan den introducerades för snart 35 år sedan.

Blandat lärande underlättar kompetensuppbyggnad

Sandholm Associates Kvalitetschefskurs bygger på ett så kallat blandat lärande. Kursen genomförs under cirka ett år och består av 22 utbildningsdagar fördelade i sju utbildningsblock om två eller tre dagar samt en återträff ett halvår efter avslutat kurs. Blocken är omväxlande fysiska på plats i Sandholm Associates utbildningslokaler i centrala Stockholm och online. Under kursen kommer du att möta våra erfarna lärare och ett antal spännande gärsföreläsare. Utöver dessa schemalagda utbildningstillfällen erhåller deltagarna en omfattande litteratur, mängder med artiklar samt tillgång till en stor mängd inspelade föreläsningar och seminarier. Allt för att optimera ditt personliga lärande. För att ytterligare utveckla dig i din chefsroll ingår även coachningstillfällen mellan utbildningsblocken.

Social samverkan och nya vänner

Kvalitetschefskursen har gett många deltagare vänner för livet. För att bidra till erfarenhetsutbyte och nätverkande ordnar vi en mängd sociala aktiviteter i samband med kursen. Välkomst- och avslutningsmiddag är en viktig del i utvecklandet av personliga relationer. I samband med de utbildningstillfällen som genomförs fysiskt håller vi ”eftersnack” där de som vill stannar kvar en stund för mingel och reflektion. Trevliga fikastunder och luncher på närliggande restauranger är en annan del i denna utveckling. Allt ingår givetvis i kursavgiften.

Grund för framtida personlig utveckling

Efter utbildningen ordnar Sandholm Associates regelbundna nätverksträffar där du även får möjlighet att lära känna deltagare tidigare kursomgångar. Emellanåt bjuder vi även in de som gått denna kurs till internationella konferensresor, studiebesök hos spännande organisationer runt om i världen samt andra utvecklande aktiviteter. När något nytt av betydelse inträffar inom kvalitetsområdet, ordnar vi ofta specialseminarium så att du kan hålla din kunskap på topp.

Diplomerad Kvalitetschef

Efter genomförd kurs diplomeras deltagarna och erhåller ett utbildningsbevis som visar att de har den kompetens som krävs för att leda en verksamhets kvalitetsarbete. I kombination med Sandholm Associates Six Sigma Black Belt-utbildning leder denna kurs även till diplomering som Sex Sigma Master Black Belt.