Om vår Six Sigma Black Belt utbildning

Bli ett förbättringsproffs

Sandholm Associates Sex Sigma Black Belt-utbildning ger dig gedigna kunskaper om systematiskt och faktabaserat förbättringsarbete. Fokus ligger på att du ska lära dig lösa problem och ta fram verkningsfulla åtgärder som leder till nöjdare kunder och minskade kostnader. Vill du lära dig att leda operativt förbättringsarbete samt skapa goda förutsättningar att lyckas som förbättringsledare eller verksamhetsutvecklare är detta rätt utbildning. För mer detaljerad information om kursen läs här.

Metoder och verktyg som ger mätbara resultat

Under Black Belt-utbildningen lär sig deltagarna många av de verktyg och metoder som behövs i ett verkningsfullt förbättringsarbete. Kursen följer Sex Sigmas DMAIC-modell och vi lär oss steg för steg att lösa problem och utveckla evidensbaserade lösningar. Deltagarna ges dessutom djupa kunskaper i statistiskt problemlösningsarbete och dataanalys samt lär sig att hantera statistikprogrammet Minitab. Efter genomförd kurs har en omfattande ”verktygslåda” byggts upp vilken hjälper dig att hantera förbättringsutmaningar av olika svårighetsgrad på ett professionellt sätt.

Dataanalys är framtidens viktigaste kunskap

Det faktabaserade och datadrivna sätt som utgör grunden för Sex Sigmas problemlösningsarbete blir allt viktigare i takt med att mängden information ökar runt om oss. Utan tillgång till kraftfulla analysverktyg reduceras våra möjligheter att dra korrekta slutsatser, förstå och fatta rätt beslut. Dataanalys (data analytics) bedöms av många därför vara en av framtidens viktigaste kompetenser. I en Black Belt-utbildning tar du ett rejält kliv in i denna oerhört viktiga kunskap.

Vår pedagogik gör det svåra enkelt

Inom Sandholm Associates har vi under lång tid utvecklat en unik pedagogik som hjälper dig att lära. Särskilt lärandet av dataanalys och statistiska metoder kan lätt bli teoretiskt. Vår pedagogik bygger på att vi tillsammans arbetar med och lär genom en stor mängd verklighetsbaserade praktikfall. Detta gör att du inte bara får kunskap utan även börjar utvecklar en tillämpad kompetens som är användbar i skarpa situationer. Dessutom bidrar detta att göra lärandet roligt och stimulerande. Vår Black Belt-utbildning bygger på ett så kallat blandat lärande där vi blandar undervisning i vårt fysiska klassrum med onlineundervisning. Ett halvår efter avslutat utbildning hålls en workshop som ger tillfälle att repetera statistikkunskaperna och ta med egna case.

Utbildningsprojekt ger fina resultat

Parallellt med utbildningen genomför varje deltagare ett tillämpat förbättringsprojekt på hemmaplan. Förutom att detta är ett krav för att diplomeras som Black Belt bidrar det starkt till lärande och uppbyggnad av praktisk erfarenhet. Våra erfarna lärare coachar dig som del i utbildningen och kan vid behov ge dig personligt stöd. Utbildningsprojektet medför även ett tillfälle att redan under utbildningen bidra till framgång. Vår uppföljning av tusentals genomförda Sex Sigma-utbildningsprojekt visar att den genomsnittliga avkastningen för dessa är cirka fem gånger relativt samtliga nedlagda kostnader inklusive utbildningskostnaden. Väljer du ett bra projekt att genomföra under utbildningen kan du följaktligen tjäna in kostnaden för utbildningen långt innan utbildningen är klar!

Sociala aktiviteter och nya vänner

Inom Sandholm Associates strävar vi alltid mot att ta hand om våra deltagare och göra kursen till en positiv upplevelse. Förutom lektioner i toppklass där olika pedagogiska tekniker blandas, så inkluderar utbildningen även ett socialt program. Välkomst- och avslutningsmiddagar är en viktig del i att svetsa samman utbildningsgruppen. Sociala fikastunder och lunch på trevliga närliggande restauranger en annan del. I samband med kursomgångar i våra utbildningslokaler anordnas även ”eftersnack” där vi är sociala, lär känna varandra djupare och utbyter erfarenheter. Detta leder till att många deltagare bygger ett starkt nätverk och även fått vänner för livet genom utbildningen. Allt ingår givetvis i våra kursavgifter.

Välj en seriös aktör som ger dig relevant kunskap

Sandholm Associates Black Belt-utbildning följer de krav som ställs på en ”äkta” Sex Sigma-utbildning. Detta innebär att vår utbildning motsvarar både ASQ Six Sigma Body of Knowledge och ISO 13053. Sandholm Associates vd Lars Sörqvist har tidigare varit verksam i ASQ:s styrelse och leder idag det globala kvalitetsarbete, något som bidrar till att våra utbildningar alltid ligger i topp. För dig som jämför olika utbildningsalternativ råder vi dig att noga utvärdera huruvida aktuella utbildningar verkligen är vad de utger sig att vara då oseriösa utbildningar emellanåt förekommer. Hos Sandholm Associates kan du dock alltid känna dig trygg.

Global förbättringskompetens

Sex Sigma-konceptet lanserades ursprungligen 1986 och har blivit något av det globala förbättringsspråket. Genom Sex Sigma har miljoner förbättringsprofessionella runt om i världen fått tillgång till den kunskap som krävs för att lyckas i sin roll. Genom global interaktion och långa leverantörskedjor har beroendet mellan organisationer ökat, något som ställer ökade krav på förbättringssamverkan och delad förbättringskunskap. En Black Belt-diplomering ger dig dessutom som individ ett utbildningsbevis som öppnar nya dörrar i organisationer på alla kontinenter.