Six Sigma Black Belt Workshop

13.500 kr


En fördjupande workshop för Black Belts

Denna workshop ger utbildade Black Belts fördjupad förståelse och kompetens kring statistisk analys och användning av Minitab. Under workshopens två dagar arbetar vi tillsammans med verkliga praktikfall hämtade från olika organisationer. Deltagarna är även välkomna att ta med egna problem att diskutera. Härigenom repeteras många av de verktyg som lärts under Black Belt-utbildningen. Avsikten är även att utveckla förmågan att välja verktyg samt tolka och kommunicera resultat. Vi använder Minitabs verktyg och diskuterar tillvägagångsätten vid analys och tolkning av data.

Syfte
Att fördjupa och befästa kunskaperna om de verktyg som används inom Sex Sigmas. Fokus ligger primärt på statistiska verktyg.

Innehåll
Black Belt Workshop är en fördjupning och repetition av den statistiska delen i Black Belt-utbildningen.

Övrig info
Vi repeterar och fördjupar kunskapen med förberedda praktikfall samt arbetar i Minitab och Excel. Deltagarna bör ha med sig datorer med Minitab installerat. Är inte detta möjligt så har Sandholm ett begränsat antal datorer för utlåning. Dessa bör dock reserveras i god tid.

Workshopen finns i fem olika versioner, så det är möjligt delta i workshopen flera gånger utan att det blir upprepning. I ursinformationen framgår vilken version av workshopen som kommer att genomföras. Vill du som kursdeltagare delta vid flera workshoptillfällen håller du själv reda på vilka versioner av workshopen du tidigare deltagit vid.

Kurstillfällen 2024:
– 16-17 maj
– 18-19 november

Kurstillfällen 2025:
– 15-16 maj

Kursplats
Tegnérgatan 40, Stockholm

Produktblad
BlackBeltWorkshop.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: BBW Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Black Belts med 20 dagars utbildning.

Dokumentation
Kompendiet Black Belt Workshop av Jörgen Gustavsson.

Produktblad
BlackBeltWorkshop.pdf

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm