Six Sigma Black Belt utbildning

99.800 kr


Ett utbildningsprogram om lönsamma och effektiva förbättringsmetoder

I Black Belt-utbildningen lär du dig verktygen och förbättringsmetodiken i Sex Sigma samt att axla rollen som förbättringsledare. Genom denna utbildning utvecklas dina färdigheter gällande systematiskt och faktabaserat problemlösningsarbete samtidigt som du tränas i användandet av en omfattande problemlösningsverktygslåda. Parallellt med utbildningen genomför du även ett skarpt förbättringsprojekt i den egna verksamheten som i regel betalar utbildningen flera gånger om. Black Belt-utbildningen ger gedigna kunskaper om hur man analytiskt fastställer bakomliggande orsaker till problem och kommer fram till effektiva åtgärder som leder till väsentliga förbättringar av de varor, tjänster och processer som förekommer i verksamheten. Tonvikten ligger på den praktiska tillämpningen. Denna utbildning bygger på en Lean Sex Sigma-tillämpning av DMAIC-modellen.

Syfte
Att ge kunskaper om och förmåga att tillämpa effektiva metoder och hjälpmedel som leder till mätbara förbättringar av lönsamhet, kostnadseffektivitet, kundnöjdhet och hållbarhet. Deltagarna ska efter genomgången utbildning i praktiskt arbete kunna leda förbättringsprojekt och hjälpa förbättringsgrupper vid genomförande av utvalda förbättringar.

Innehåll
• Sex Sigma – bakgrund, syfte, resultat och genomförande
• Roller och ansvar i förbättringsarbetet
• DMAIC – Förbättringsprocessen i Sex Sigma
• Lean Sex Sigma – integrering av Lean och Sex Sigma
• Identifiering och prioritering av Sex Sigma-projekt
• Att planera, driva och leda förbättringsprojekt
• Bestämma kvalitetsbristkostnader och ekonomisk potential
• Analys av processer och värdeflöden
• Förstå kunders behov och förväntningar
• Analytisk problemlösning och identifiering av rotorsaker
• Förbättringsverktyg och tillämpad statistisk analys
• Användning av datorprogrammet Minitab
• Innovativ problemlösning och kreativa tekniker
• Fastställande och test av evidensbaserade åtgärder
• Implementering av förbättringar
• Att leda förändring och hantera attityder
• Säkra genomförda åtgärder och följa upp
• Fastställa och rapportera resultat
• Projektredovisning och sammanfattning

Övrig info
Utbildningen genomförs med föreläsningar, diskussioner, grupparbeten och projektarbete. Utbildningen är uppbyggd i form av sk. blended learning där onlinutbildning kombineras med fysisk utbildning för bästa lärande. Denna utbildning är även utformad på ett sådant sätt att deltagare, som så önskar, kan följa de utbildningsmoment som ges i klassrum även online via Zoom. Egen dator med programvaran Minitab ska tas med till kursen. Programmet ingår inte i kursavgiften. Vid behov kan Sandholm Associates hyra ut Minitablicenser under kursen.

Vår andra kursdag har vi ett välkomstmingel med en liten enklare middag för att vi ska lära känna varandra bättre och vår sista kväll har vi an avslutningsbuffé med diplomutdelning. Dessutom har vi “eftersnack” alla tillfällen som hålls på Tegnérgatan för att ges mer tid för att mötas, nätverka och ha det trevligt.

En central roll i utbildningen har arbetet med deltagarnas personliga förbättringsprojekt som driver parallellt med utbildningen i den egna verksamheten. Parallellt med utbildningen genomförs även ett antal frivilliga coachningsseminarium online för att stödja deltagarna i sitt projektarbete.

I utbildningen ingår även en tvådagars Black Belt Workshop som genomförs ca sex månader efter utbildningens slut. Syftet är att repetera de tekniker vi lärt tidigare under kursen och därigenom förstärka lärandet.

För varje deltagare på vår Black Belt-utbildning ingår en kostnadsfri plats på vår Sponsorutbildning. Sponsorutbildningen riktar sig till chefer och ledare i organisationer som arbetar med eller är på väg att satsa på Lean och/eller Sex Sigma. Lämpligt är att den person som är uppdragsgivare till de utbildningsprojekt som genomförs deltar i denna utbildning.

Efter genomgången utbildning och framgångsrikt genomfört förbättringsprojekt dipolmeras deltagarna som Six Sigma Black Belt. Kursens innehåll motsvarar ASQ Six Sigma Body of Knowledge och ISO 13053.

Kursstart hösten 2024
Block 1: 14-16 oktober med välkomstmiddag 15 oktober (Tegnérgatan 40)
Block 2: 13-15 november (Tegnérgatan 40)
Block 3: 4 december samt 9-10 december (online)
Datum för våren 2025 kommer i maj 2024

Kursplats
Fem block genomförs på Tegnérgatan 40 i Stockholm och tre block online via Zoom

Produktblad
BlackBeltUtbildning.pdf

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: BB Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som ska arbeta som förbättringsledare eller Black Belts i Sex Sigma-program. Kursen är även lämplig för personer som ska delta i andra program för verksamhetsförbättringar.

Dokumentation
Boken Ständiga förbättringar av Lars Sörqvist
Boken Sex Sigma av Lars Sörqvist och Folke Höglund.
Kompendierna Tillämpad statistik och dataanalys del 1 och 2 av Jörgen Gustavsson, Joakim Lilliesköld, Evelina Ericsson och David Dreven
Kopior i PDF-format av visade ppt-bilder.

Produktblad
BlackBeltUtbildning.pdf

Ytterligare information

Kursstart

Antal dagar

Utbildningsort

Stockholm