SEX SIGMA – Resultatorienterat förbättringsarbete som ger ökad lönsamhet och nöjdare kunder vid produktion av varor och tjänster

Boken är skriven av Sandholm Associates VD Lars Sörqvist och SKFs kvalitetssäkringschef Folke Höglund.

 

Sex Sigma har blivit det populäraste angreppssättet för förbättringsarbete i de flesta länder. Företag och andra organisationer i många branscher tillämpar idag Sex Sigma. Inom bl a tillverkningsindustri, sjukvård, bank och finans, läkemedelsindustri, transportbranschen och livsmedelsindustrin har konceptet mycket stor spridning. Både stora och små organisationer har med framgång valt Sex Sigma.
Sex Sigma är ett strukturerat faktabaserat förbättringskoncept. Som grund införs en infrastruktur för förbättringar med tydliga roller. Berörda individer ges omfattande kompetens gällande både enkel och avancerad problemlösningsmetodik. En systematisk modell bestående av fem faser (Definiera-Mäta-Analysera-Förbättra-Styra) utgör basen för de förbättringsprojekt som drivs. Sex Sigma kännetecknas dessutom av ett mycket starkt och engagerat ledarskap.

 

INNEHÅLL

1 – Sex Sigmas bakgrund och historia
2 – Vad är Sex Sigma?
3 – Organisation och roller inom Sex Sigma
4 – DMAIC – Sex Sigmas arbetsmodell
5 – Processer och variationer
6 – Identifiera och driva Sex Sigma-projekt
7 – Design för Sex Sigma
8 – Att implementera Sex Sigma i verksamheten
9 – Kompetens och utbildning inom Sex Sigma
10 – Förbättringsprojektexempel och resultat