Om vår kurs Tillämpad maskininlärning med fokus på verksamhetsutveckling

Lär dig använda tillämpad maskininlärning

Sandholm Associates nya utbildningsprogram Tillämpad maskininlärning med fokus på verksamhetsutveckling ger dig den kunskap som behövs för att framgångsrikt integrera och använda maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI) inom din organisation. Genom denna kurs får du gedigna kunskaper om de strategier, maskininlärningsmetoder och verktyg som krävs för att åstadkomma innovativa lösningar, nöjda kunder och en effektiv verksamhet. Deltagarna erhåller en helhetsförståelse för maskininlärning då kursen täcker alla viktiga aspekter av ett framgångsrikt arbete inom området. Fokus ligger på hur du och din organisation kan lyckas med att implementera, använda och dra nytta av maskininlärning på alla nivåer. För ytterligare information om kursen, läs mer här.

Maskininlärningsmetoder och verktyg för mätbara resultat

Under utbildningen får deltagarna lära sig att använda maskininlärningstekniker och metoder för att analysera och förbättra olika delar av organisationens funktioner. Allt från att optimera interna processer till att förbättra kundupplevelsen. Genom att använda maskininlärning inom verksamhetsutveckling kan man dra nytta av de enorma mängder data som genereras varje dag och omvandla denna informationen till värdefulla insikter och konkreta förbättringar. Detta resulterar i ökad konkurrenskraft, lägre kostnader och förbättrad kundtillfredsställelse. Här kan du läsa mer om olika vanliga tillämpningar.

Komplett samling av maskininlärningsverktyg

Vi lär oss steg för steg att bygga maskininlärningslösningar som identifierar mönster från stora mängder data som ger insikter som tidigare varit svårtillgängliga eller outnyttjade. Deltagarna får också goda kunskaper i statistisk problemlösning och dataanalys samt lär sig att använda statistikprogrammet Minitab och Python. Fokus ligger på tillämpning och praktisk användning av dessa verktyg. Efter genomförd utbildning kommer deltagarna att ha en avancerad verktygslåda för att professionellt hantera förbättringsutmaningar med olika nivåer av komplexitet. En beskrivning av de verktyg som deltagarna lär finns på utbildningens produktblad som du finner här.

Dataanalys och maskininlärning som framtidens viktigaste kompetenser

Faktabaserad och datadriven problemlösning blir allt viktigare i takt med att informationsmängden ökar runt om oss. Utan tillgång till kraftfulla analysverktyg och maskininlärningstekniker minskar våra möjligheter att dra korrekta slutsatser, förstå och fatta rätt beslut. Dataanalys och maskininlärning bedöms därför vara bland framtidens viktigaste kompetenser. I denna utbildning tar du ett stort kliv in i dessa mycket viktiga kunskapsområden.

Vår pedagogik gör det svåra enkelt

Sandholm Associates har utvecklat en unik pedagogik som underlättar inlärningen av dataanalys, statistiska metoder och maskininlärning. Vår pedagogik bygger på att vi tillsammans arbetar med och lär genom en stor mängd verklighetsbaserade praktikfall. Detta gör att du inte bara får kunskap utan även utvecklar en tillämpad kompetens som är användbar i verkliga situationer. Dessutom blir lärandet roligt och stimulerande. Vår utbildning om tillämpad maskininlärning bygger på blandat lärande där vi kombinerar undervisning i vårt fysiska klassrum med onlineundervisning. Ett halvt år efter att utbildningen är avslutad anordnas en workshop som ger möjlighet att fräscha upp kunskaperna och arbeta med egna fallstudier.

Vi lanserar även en introduktionsutbildning om ML och AI för beslutsfattare

Utöver vårt mer omfattande utbildningsprogram om maskininlärning lanserar vi nu även en introduktionsutbildning för dig som är beslutsfattare och därigenom behöver förstå innebörd, möjligheter och konsekvenser av maskininlärning och artificiell intelligens. Denna utbildning ger förståelse och insikter om denna nya teknik och förbereder även deltagarna för att kunna medverka vid kravställning och beslutsfattande gällande teknikinvesteringar. Centralt är dessutom att diskutera hur framtidens digitala organisationer kommer att ledas. Mer information om utbildningen Introduktion till maskininlärning och artificiell intelligens för beslutsfattare finner du här.