Exempel på tillämpningar av maskininlärning

Exempel på tillämpningar som deltagare i utbildningsprogrammet Tillämpad maskininlärning med fokus på verksamhetsutveckling förväntas kunna arbeta med efter genomförd kurs:

  • Att segmentera en verksamhets kunddatabas i grupper av individer som har liknande egenskaper och beteenden. Detta möjliggör en mer effektiv och riktad marknadsföring, försäljning och kundservice genom att anpassa kommunikation och erbjudanden baserat på varje segments unika behov och preferenser.
  • Att förbättra försäljningsprognoser för att effektivt och proaktivt stödja verksamhetens planering av resurser, budgetarbete och marknadsföringsstrategier.
  • Att öka produktiviteten, minska kostnaderna och förbättra kvaliteten genom att effektivisera arbetsprocesser och automatisera arbetsuppgifter som tidigare utförts manuellt. Detta inkluderar både att identifiera ineffektiva processer och hitta lösningar för att optimera dem.
  • Att förbättra och effektivisera hur verksamheten hanterar och optimerar lager. Detta innefattar att förutse lagerbehov, justera lagernivåer, hantera inköp och leveranser samt övervaka lagrets omsättningshastighet. Viktiga effekter av sådana tillämpningar är minimering av lagerkostnader, undvikande av över- och underlager samt optimerad användningen av resurser.
  • Att snabbt upptäcka oväntade förändringar i maskin- eller systemprestanda som kan vara indikationer på underhållsbehov eller kommande fel.
  • Att identifiera ovanliga mönster i patientdata, såsom vitala tecken eller laboratorieresultat, vilka kan indikera en potentiell sjukdom eller annat medicinskt tillstånd.
  • Att öka kundnöjdheten genom en förbättrad kundupplevelse. En del i detta akan vara att erbjuda relevant och skräddarsydd information, produkter och tjänster baserat på användarens beteende, intressen och preferenser. Det kan även handla om att förutse när kunder är på väg att avsluta sina engagemang med en produkt eller tjänst.
  • Att minska personalomsättning samt förbättra medarbetarnas prestationer och engagemang genom att förbättra och effektivisera personalhantering och arbetskraftsplanering.
  • Och många andra viktiga tillämpningar…