Kvalitetschefens roll och kompetens inom svenska organisationer och företag

Författare Sanna Rosendal (gift Nyberg)

Avdelningen för Industriella Informations och Styrsystem, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige

Kvalitetschefens roll har utvecklats från att vara kvalitetskontrollant till att arbeta med en mer övergripande verksamhetsutveckling. Inom många organisationer i Sverige lever dock delar av kvalitetschefens traditionella roll kvar i och med att arbetsuppgifterna till stor del fortfarande kan kategoriseras som kvalitetskontroll. Enkätundersökningen som genomförts som en del av detta examensarbete visar att kvalitetschefen inom de flesta verksamheter har flera arbetsroller utöver rollen som kvalitetschef vilket kan skapa en rollkonflikt. En konsekvens av detta är exempelvis att förbättringsarbete inte prioriteras på grund av tidsbrist. Även vikten av ett tydligt och engagerat ledarskap visar sig vara framgången för att lyckas som kvalitetschef.

Kvalitetschefens utbildningsbakgrund kan variera mellan olika verksamheter. De flesta kvalitetschefer har en grundläggande utbildning inom verksamhetsutveckling och kvalitet men många saknar fördjupad kompetens inom området. Kvalitetschefen önskar dock mer utbildning och söker efter en djupare kompetens för att leva i ett ständigt lärande.

Examensarbetet kartlägger kvalitetschefens roll, arbetssituation och kompetens. Förhoppningen är att i ett längre perspektiv utifrån denna studie kunna stödja kvalitetschefens roll och framtida utveckling i debatten.

Lämna ett svar