Kvalitetsutmaningar söker svar

Publikation från SQMA – Swedish Quality Management Academy, 2012

SQMA är en forskningsplattform som samlar universitet och högskolor inom området kvalitetsteknik i Sverige. Rapporten baserar sig på en studie genomförd av forskare från tio svenska universitet och högskolor, som under ledning av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling, genomfört en nationell och branschöverskridande studie över vilka utmaningar man ser kommer vara de mest prioriterade på tio års sikt.

Resultatet visar på fyra områden som rankar de största branschöverskridande utmaningarna och som väcker frågeställningar där svaren inte är givna.

  • Utveckla samarbetsförmåga
  • Utveckla samarbete med kund
  • Utveckla kvalitetsansvar
  • Utveckla ledarskap för förbättring

Lämna ett svar