Potential, januari 2014

I januarinumret 2014 av tidningen Potential kan du läsa om:

  • Så gör du värdeflödesanalyser
  • Collectum berättar om  sitt förbättringsarbete
  • Lägg kraft på att reda ut orsakssambanden och nuläget
  • Mätningar och analyser öppnar för volymökning hos Swedbank
  • Standardiserade minskade viktig kostnad hos V-TAB, Norrtälje
  • Hos Örebro läns landsting arbetar man för att kvalitet blir ett gemensamt intresse
  • SIQ och Västtrafik har tillsammans utvecklat en ny modell  för att säkra upp kvaliteten i upphandlingar
  • Husqvarna Group satsar på mer kunskaper om statistiska  metoder inom produktutveckling

 

Lämna ett svar