Potential, januari 2013

I det här numret av tidningen Potential kan du läsa om:

  • Framgångsfaktorer och fallgropar i Leansatsningen
  • Så leder daglig Leanstyrning mot målen hos Södertälje kommun och Scania!
  • Mer kunskap öppnade för större förbättringar, hos Skandia Elevator
  • Kostsam flaskhals försvann med systematiskt Sex Sigma-projekt
  • Det svenska kvalitetsarbetets största utmaningar kartlagda
  • Brinnande intresse drivkraft i förbättringsarbetet hos
  • NU-sjukvården i  Trollhättan
  • Kinesiska chefer imponerade av svenska företag

 

 

Lämna ett svar