Potential, digitalt nyhetsbrev augusti 2014

Lean är svårare än många tror!

Under ett antal år har Lean nu varit en mycket populär metod för att utveckla företag och organisationer i många olika branscher. Under en period har det talats om Lean nästan överallt. På senare tid har dock kritiken allt mer hårdnat. Många verksamheter har inte nått dit man tänkt sig genom sina Leansatsningar. Studier har visat att så få som 1 av 10 startade Leaninitiativ uppfyller de förväntningar som fanns samt att det vanligen tar mellan 4 och 7 år innan mer betydande mätbara effekter av en sådan satsning går att fastställa.

 

Det finns ett antal förklaringar till att så många Leansatsningar misslyckats. En gemensam bakomliggande orsak till dessa förklaringar är bristande kunskaper. Lean har allt för ofta lyfts fram som något enkelt. Många verkar tro att Lean i stor utsträckning bara handlar om sunt förnuft. Detta stämmer inte. Våra erfarenheter visar att Lean kräver gedigna kunskaper och erfarenheter för att med största säkerhet bli framgångsrikt. Kunskaper både om hur Lean ska föras in i en verksamhet och kunskaper om de olika verktyg och tekniker som används inom Leanarbetet. Lean är faktiskt ett av de svåraste sätten att utvecklas på, men också ett av de sätt som skapar störst möjligheter. Lean innebär ju ett paradigmskifte och ett totalt nytt sätt att se på och driva en verksamhet.

 

Många Leansatsningar inleds med tillämpning av enkla verktyg så som Fem S, lokala förbättringsgrupper samt insamling av förbättringsförslag från verksamhetens personal. Man börjar med det enkla och skjuter det mer avancerade framför sig. Detta är ett viktigt skäl till att man lyckas mindre bra. Framgångsrikt Leanarbete kräver ett mycket starkt ledningsengagemang. Det ledarskap som utövas ska dessutom ha tydlig fokus på ständiga förbättringar och vara långsiktigt till sin karaktär.  Just denna typ av breddrelaterade aktiviteter som man ofta startar med kräver i verkligheten extra mycket ledningsstöd för att fungera bra.

 

Mycket få verksamheter har detta ledarskap idag. Därför krävs en utveckling av ledarskapet. För att ledning och chefer ska ge Lean prioritet krävs att man snabbt kan uppvisa resultat och framgångar. Helst finansiella effekter. Det är endast sådant som kan övertyga. Det sätt som dagens satsningar genomförs på skapar inte dessa effekter tillräckligt snabbt. Ordning och reda i verksamheten och små lokala förbättringar ger inte detta. För att nå sådana resultat måste man istället tidigt börja med att utveckla verksamhetens värdeflöden och lösa tvärfunktionella problem. Göra saker som omgående leder till förbättringar och genombrott. Då krävs gedigna kunskaper om mer avancerade verktyg och tekniker.

 

För att lyckas med Lean måste man inse att Lean är komplicerat och svårt. Lean kräver mycket kunskap. Absolut inget oöverkomligt, men man måste initialt lägga mycket tid på att lära och bygga upp omfattande kompetens i verksamheten. Delar av denna kompetens utvecklas genom att arbeta praktiskt med Lean, men det krävs också en bas av teoretiskt kunnande. Detta är något som över lång tid systematiskt byggts upp i framgångsrika verksamheter. Man har satsat stora resurser på utbildning och lärande. Något som när man studerar vad dessa verksamheter idag gör kan vara svårt att se då mycket känns enkelt och naturligt, men ofta är faktiskt det svåra att just kunna skapa denna enkelhet. Då krävs både välutbildade specialister i form av Leanledare och Leansamordnare samt chefer i hela verksamheten som har goda kunskaper om Lean och hur ett Leanrelaterat ledarskap bör utövas.

 

Vill du verkligen lyckas med Lean eller få ny energi i din Leansatsning så ska du alltså satsa på att utveckla kompetensen gällande Lean!

 

Lycka till!

Lämna ett svar