Mätsystemanalys

6.300 kr


Ta bort osäkerheten i mätdata och förstå din process

Kursen ger kunskaper om olika slags fel som kan uppstå vid mätning av data samt metoder som används för att upptäcka sådana fel och analysera dem. Du lär dig göra enklare studier för att kvantifiera en mätprocess noggrannhet. En viss osäkerhet finns i all mätdata. Ett ”brus” finns i alla data. En del av bruset kommer från själva mätprocessen. Ibland rör det sig om hälften eller mer av den totala variationen eller hälften av ett toleransområde. I många fall är man inte medveten om problemets storlek. Det kan bland annat leda till att kostsamma åtgärder sätts in för att reducera själva processens variationer eller att utredningar sätts igång för att leta orsaker till en förändring, trots att det egentligen inte hänt något eller finns ett problem. Formella krav ställs i flera sammanhang på att företag ska behärska dessa metoder. Exempel på sådana krav är MSA inom bilindustrins TS/IATF 16949 samt krav inom medicinsk industri (GMP). Ta bort osäkerheten i mätdata och förstå din process 
Kursen ger kunskaper om olika slags fel som kan uppstå vid mätning av data samt metoder som används för att upptäcka sådana fel och analysera dem. Du lär dig göra enklare studier för att kvantifiera en mätprocess noggrannhet. En viss osäkerhet finns i all mätdata. Ett ”brus” finns i alla data. En del av bruset kommer från själva mätprocessen. Ibland rör det sig om hälften eller mer av den totala variationen eller hälften av ett toleransområde. I många fall är man inte medveten om problemets storlek. Det kan bland annat leda till att kostsamma åtgärder sätts in för att reducera själva processens variationer eller att utredningar sätts igång för att leta orsaker till en förändring, trots att det egentligen inte hänt något eller finns ett problem. Formella krav ställs i flera sammanhang på att företag ska behärska dessa metoder. Exempel på sådana krav är MSA inom bilindustrins TS/IATF 16949 samt krav inom medicinsk industri (GMP).

Syfte
Att ge kunskap om olika slags fel i som förekommer i uppmätta data samt om metoder för att upptäcka och mäta dessa. Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna genomföra studier för att upptäcka och kvantifiera mätprocessens noggrannhet främst vid oförstörande mätning.

Innehåll
– Vikten av att analysera mätprocessen
– Följder av okunskap om mätprocessen
– Krav på analys av mätprocessen i olika standarder
– Planering av undersökningen
– Noggrannhet, repeterbarhet, reproducerbarhet och stabilitet
– Upplösning
– Användning av xR-diagram och ANOVA
– Villkor för att acceptera mätprocessen
– Vad ska förbättringsarbetet ske om mätprocessen ej kan godkännas?
– Praktiska exempel

Produktblad
Matsystemanalys.pdf

Nollställ
Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Totalt:
Deltagare:
Artikelnr: MSA Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som arbetar med kontroll, beredning, mätning
eller validering av processer i egen verksamhet eller mot
leverantörer.

Dokumentation
Kompendium Mätsystemanalys samt underlag för övningsuppgifter.

Produktblad
Matsystemanalys.pdf

Mer information

Kursstart

Antal dagar

Övrig info

Kursen genomförs i form av föreläsningar och många tillämpningsövningar med verkliga praktikfall. Analysen sker framför allt med programmet Minitab. Deltagarna uppmanas ha Minitab installerat på sin dator. Minitab kan installeras i form av en gratis 30-dagars version. DENNA KURS HÅLLS ONLINE VIA ZOOM

Utbildningsort

Stockholm