LEAN Sex Sigma Green Belt-utbildning

52.700 kr

Ger dig användbara kunskaper i förbättringsarbete, problemlösning och processutveckling

I vår Lean Sex Sigma Green Belt-utbildningen får du goda kunskaper om förbättringsarbete enligt både Sex Sigma och Lean. Du lär dig grunderna i systematisk problemlösning och värdeskapande processutveckling. Det betyder att du kan ta rollen som Lean Sex Sigma Green Belt eller lokal förbättringssamordnare och självständigt leda mindre förbättringsprojekt som fokuserar på problemlösning och/eller processutveckling. En Green Belt avsätter en viss del av sin tid för att arbeta med förbättringar. I praktiken har Green Belts stora möjligheter att skapa fina resultat även i mer komplexa situationer genom stöd och mentorskap från verksamhetens Black Belts.

Syfte
Att skapa förståelse för hur förbättringsarbete bedrivs enligt Lean och Sex Sigma. Att ge kunskaper om systematisk problemlösning, värdeskapande processutveckling och viktiga förbättringsverktyg. Deltagarna ska efter utbildningen självständigt kunna leda mindre förbättrings- och processutvecklingsprojekt.

Innehåll
• Sex Sigma – bakgrund, syfte, resultat och genomförande
• Roller och ansvar i förbättringsarbetet
• Identifiera och starta förbättringsprojekt
• Definiera och avgränsa problem
• Utveckla business case, identifiera problemets kunder (VOC) och analysera den bakomliggande processen
• Skapa mätbarhet och arbeta faktabaserat med förbättring
• Fastställa rotorsaker och utveckla en evidensbaserad lösning
• Genomföra, säkra och följa upp åtgärder
• Kartläggning av produkt- och kundorderflöden – nuvarande tillstånd
• Att skilja på värdeskapande och icke-värdeskapande arbete
• Åtta former av slöseri
• Resurs- och flödeseffektivitet
• Balansering av flöden
• Införande av takttid
• Att förstå och analysera variationer – normalfördelning och standardavvikelse
• Introduktion till programvaran Minitab och dataanalys
• Processanalys och processduglighet (Cp och Cpk)
• Användning av styrdiagram
• Dragande- och tryckande system
• Ställtidsreduktion
• Hantera variationer
• Minskad partistorlek och enstycksflöde
• Upprättande av ett system

Övrig info
Utbildningen består av föreläsningar, övningar, grupparbeten och diskussioner. Parallellet med utbildningen genomför även deltagarna tillämpade förbättringsprojekt i den egna organisationen.

Deltagarna ska ha tillgång till en dator under utbildningen. Programvaran Minitab som används i del 3, Statistisk Processanalys.

Efter genomgången utbildning och framgångsrikt genomfört förbättringsprojekt diplomeras deltagarna som Lean Sex Sigma Green Belt.

Lean Sex Sigma Green Belt-utbildningen kan även med fördel genomföras internt i er verksamhet. Innehåll och specifika fördjupningar inom olika områden och verktyg kan då anpassas utifrån era behov. För mer information om olika varianter är du välkommen att kontakta oss.

Kursdatum hösten 2024:
– Problemlösning med förbättringsverktyg: 16-18 september (Tegnérgatan 40)
– Statistisk processanalys: 1 oktober (online) samt 7-8 oktober (Tegnérgatan 40)
– Värdeflödesanalys del 1: 24-25 oktober (Tegnérgatan 40)
– Värdeflödesanalys del 2: 9-10 december (Tegnérgatan 40)
– Avslut och projektredovisningar förmiddag 13 februari (online)

Kursdatum våren 2025
– Problemlösning med förbättringsverktyg: 17-19 februari (Tegnérgatan 40)
– Statistisk processanalys: 11 mars (online) samt 17-18 mars (Tegnérgatan 40)
– Värdeflödesanalys del 1: 10-11 april (Tegnérgatan 40)
– Värdeflödesanalys del 2: 9-10 juni (Tegnérgatan 40)

Kursplats
Samtliga block hålls på Tegnérgatan 40 utom Dag 1 i Block 2 som hålls online via Zoom.

Produktblad

Namn på kursdeltagare
Epostadress till kursdeltagare
Telefonnummer till kursdeltagare
Om företaget finns på flera orter eller adresser vänligen fyll i er ort/adress här
Totala produkter
Totala alternativ
Totalsumma
Artikelnr: LSSGB Kategori:

Beskrivning

Riktar sig till
Personer som ska leda mindre Lean Sex Sigma Green Belt-projekt och/eller vara deltagare i större Black Belt-projekt.

Dokumentation
Boken Lean av Lars Sörqvist och Marita Bergendahl
Kompendiet Systematisk problemlösning med DMAIC av Lars Sörqvist
Kompendiet Statistisk processanalys av Jörgen Gustavsson, Joakim Lilliesköld, Evelina Ericsson och David Dreven
PDF-kopior på visade ppt-bilder

Produktblad

Ytterligare information

Kursstart

,

Antal dagar