Sandholm Excellence Center med på EOQ19

Den 23-24 oktober medverkade Sandholm Excellence CenterEuropean Congress of Quality, EOQ 2019, både som utställare och talare. Vi genomförde ett seminarium med titeln “Integrating management of quality and digitalization”. Ett område som vi tycker är otroligt viktigt inför framtiden. Lars Sörqvist ledde dessutom IAQ:s (International Academy for Quality) paneldiskussion som handlade om hur ledningens intresse för kvalitet och förbättringsarbete ska kunna ökas.

Några centrala budskap  på konferensen EOQ 2019 var att kvalitetsarbete och digitalisering behöver gå hand i hand för att framgång ska uppnås, att hållbarhets och kvalitetsarbete behöver integreras samt att det kvalitetsarbete som bedrivs snabbt behöver utvecklas för att kunna möta framtidens behov. Det sist nämnda handlar bland annat om en starkare fokus på förbättringar och kunder. Något som dessutom många talare åtekom till, var ledningens roll och engagemang i kvalitetsarbetet. Under konferensen bjöds på många spännande exempel både från olika verksamheter och från forskningen.

Läs mer om oss på Sandholm Excellence Centers hemsida som vi nyligen publicerat och ladda gärna ner vår nya skrift på engelska om Kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och systematiskt förbättringsarbete som du hittar här