Seminarier som fokuserar på värdeskapande förbättringsarbete!

Under våren kommer vi att hålla två seminarium hos oss på Sandholm Associates med fokus på värdeskapande förbättringsarbete! Det första kommer vi att hålla den 7 maj med temat ”Så säkerställer du att förbättringsarbetet gör skillnad och leverera mätbara resultat”. Det kommer att handla om strategisk förbättringsledning och syftar till att ge en inblick i hur strategier och affärsplaner kan brytas ned hela vägen till konkreta förbättringsprojekt och -aktiviteter. Det andra seminariet håller vi den 11 juni med titeln ”Så etablerar du en verkningsfull förbättringsprocess i din verksamhet”. Det kommer att beskriva vad som krävs för att bygga upp och implementera en välfungerande

För anmälan och mer information:  Inspirationsseminarier