Återträff Kvalitetschefer

Ytterligare en trevlig återträff i våra lokaler!

Många av de personer som deltagit i vår Kvalitetschefskurs har efter genomförd kurs bildat starka nätverk, tillsammans med sina kurskollegor, där man fortsätter utbyta erfarenheter och lära från varandra. Ett led i detta är att arrangera återträffar. Denna gång var det dags för kvalitetscheferna som började sin utbildning förra hösten.

Det var ett glatt gäng som kom till oss full av förväntan på det program som Kent Bengtsson satt ihop. De personer som hade möjligheten att delta fick två lärorika dagar med diskussioner och erfarenhetsutbyte samt intressanta och kunniga föreläsare. På kvällen hann gruppen även med det traditionenliga eftersnacket vi regelbundet har under våra utbildningar och därefter middag på stan. När de lämnade oss var det ett energifyllt gäng, som kändes inspirerade att fortsätta sitt viktiga arbete hemmavid. Det enda negativa var att det var lite vemodigt att skiljas åt…

Tack för att ni kom åter till hos oss! Det var verkligen kul att återse er och utbyta tankar, erfarenheter och idéer.

// Vi på Sandholm