Filmer

The Sandholm Way 

Se filmen om vad Sandholm står för som företag

Black Belt utbildningen – En film om varför man ska gå en Black Belt utbildning hos Sandholm

Utbildning är bortkastad tid och pengar om det inte leder till förbättringar. I filmen beskrivs kort hur man bör resonera som chef innan man skickar en medarbetare på en Black Belt-utbildning.

Inspelningar från våra inspirationsseminarier

“Så etablerar du en verkningsfull förbättringsprocess”

“Lyft kvalitets- och förbättringskompetensen i din verksamhet”

Rädda ekonomin och öka kvaliteten genom att fokusera på kavlitetsbristkostnader

Tvärfunktionell utveckling av verksamhetens processer – YouTube

Rädda ekonomin genom att fokusera på kvalitetsbristkostnader V2021 – YouTube

Kundmätning – Att bättre förstå kunder och medarbetare

De flesta mätningar av nöjdhet/missnöje ger inte full kunskap för beslutsfattare. Exempelvis framgår ofta inte inbördes vikt mellan olika frågor, inte heller vad de svarande tycker att förbättringar skall fokuseras på. Se filmen här som ger dig exempel på hur detta kan rättas till.

Riskhantering – Tre filmer om riskbedömning i processer

Ofta förstår man inte graden av säkerhet som behöver uppnås i processer. Vidare saknar man ofta metoder att se felen innan de uppkommer. Detta visas med exempel i dessa filmer:

Riskhantering del 1

Riskhantering del 2

Riskhantering del 3

Bedöma, förbättra och styra processer

Se filmerna nedan om hur man kan förbättra processer med hjälp av data

Bedöma, förbättra och styra processer del 1

Bedöma, förbättra och styra processer del 2