Det kan göra ont att vara oseriös!

För att lära krävs att det finns tillgång till rätt kunskap och kompetenta personer som kan lära ut. I en mängd fall har jag tyvärr tvingats observerat brister inom just detta område. När olika koncept och metoder blir populära dyker det snabbt upp konsulter och utbildare som vill tjäna lätta pengar. Ofta går detta väldigt snabbt. Ett exempel på detta var när Leankonceptet blev populärt så utvecklades utbildningsmarknaden från en handfull utbildningsföretag verksamma inom Leanområdet till över 80 på bara något år. Var alla dessa ”experter” som utlovade gedigen erfarenhet helt plötsligt kom från vet jag inte. En annan gång observerade jag att ett känt konsultföretag vunnit en offentlig upphandling som handlade om att stötta ett statligt bolag i förbättringsarbete med erfarna konsulter. Strax efter att upphandlingen offentliggjordes anmälde det aktuella konsultföretaget ett antal konsulter på en av våra kurser om just den metodik som det vunna uppdraget handlade om…

Emellanåt syns tyvärr mycket tveksamma aktiviteter i vår bransch. Man kan t ex observera utbildningsorganisationer som erbjuder fem- eller tiodagars Black Belt-utbildningar på nätet. Utbildningar som inte alls lever upp till vad en Black Belt-utbildning är enligt de amerikanska normer som styr vad Sex Sigma är och innebär. Ett förfarande som i många andra branscher förmodligen skulle ses som rent lurendrejeri och kanske t o m vara brottsligt. Jag undrar vad som skulle hända om någon erbjöd en ettårig läkarutbildning, utfärdade examensbevis och hävdade att denna utbildning höll samma nivå som en riktig läkarutbildning. Självklart skulle något sådant aldrig förekomma eller accepteras inom medicinområdet. Inom vårt område sker dock så emellanåt. I alla fall i Sverige och Europa där fungerande kvalitetssäkring av kvalitetsområdets kompetens saknas.

Själv har jag just kommit hem från USA. Förra veckan hade vi styrelsemöte inom American Society for Quality (ASQ) vilket är USA:s nationella branschorganisation inom kvalitetsområdet sedan 1946. Redan 1966 inledde ASQ arbetet med att ta fram nationella ”body of knowledge”, BoK, för olika viktiga kompetenser inom kvalitetsområdet. Idag finns över 20 olika sådana kompetensstandarder mot vilka kvalitetsprofessionella personcertifieras. Certifieringar som måste förnyas vart tredje år för att säkerställa att alla kvalitetsprofessionella ständigt utvecklas. Dessa BoK förvaltas och ägs av ASQ som även verkar för att de kontinuerligt utvecklas och förbättras. Det viktiga är inte själva certifieringarna utan närvaron av tydliga normer för de kompetenser som förekommer inom vårt område. Dessa normer fungerar som en effektiv kvalitetssäkring av våra viktigaste kompetensområden i USA. Detta medför att oseriösa utbildningar i linje med vad jag nämnde sällan förekommer i USA samtidigt som kvalitetsprofessionen är mer homogen och fått ett gott kompetensrykte.

De största förlorarna på det otydliga system som vi har i Sverige och Europa är de individer, som i god tro, luras att ta genvägar genom oseriösa utbildningar vilka utlovar nivåer som de inte är i närheten av. Vi har väl alla läst nyheter om enstaka läkare, piloter och forskare som råkat illa ut då de ljugit om kompetenser och utbildningsbevis de inte haft. Något som givetvis är rent uppsåt och brottsligt i sådana branscher där kompetensnormerna är tydliga. Men även om det juridiskt inte är lika tveksamt i vår bransch är det farligt. Att utlova en kompetens man inte kan leva upp till kan slå tillbaka hårt. Kompetensbrister kommer ofta att visa sig vid samverkan inom eller utom företaget då mer erfarna kollegor lätt ser igenom dessa. Risk finns dessutom att bristande kompetens leder till att det fattas beslut på felaktiga grunder som i värsta fall får förödande konsekvenser. Eller som en kursdeltagare, som på fritiden håller på med kampsport, nyligen kommenterad detta: ”Att på tveksamma grunder skaffa sig ett svart bälte i karate kommer att göra väldigt ont då man går en match mot en person som har graderat sig av en riktig Sensei till svart bälte…”

Se alltså till att du väljer utbildningsleverantör med omsorg och kvalitetssäkra din kompetens med stor omsorg. Här vilar faktiskt hela ansvaret på dig. De som lovar genvägar av olika slag bör man se upp med, då det i slutändan kan komma att göra ont. Om man har otur, till och med väldigt ont…