Emil Sörqvist Juniorkonsult och utbildare

Emil Sörqvist har arbetet med IT-frågor inom Sandholm Associates under ett flertal år. Han är idag delaktig i att utveckla företagets utbildningsmaterial, mjukvara och kurser inom tillämpad statistik, dataanalys och maskininlärning. Emil arbetar även som utbildare och juniorkonsult inom statistisk processanalys och tillämpad machine learning.

Emil har en kandidatexamen inom computer science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) där han bl a fördjupat sig inom machine learning och artificiell intelligens. Vid KTH genomförde han nyligen en internationellt uppmärksammad studie av hur moderna kvalitetsverktyg skulle kunna bidra till att öka förmågan att möta kundbehov vid digitalisering och agil utveckling av IT.

Idag studerar Emil även management och ledarskap vid KTH och University of Illinois i USA. Utöver detta är han utbildad Sex Sigma Black Belt, kunnig inom Lean och Agile utvecklingsmetodik samt utbildad inom säkerhetsområdet genom studier vid Försvarshögskolan. Emil är dessutom pilot.