Eva-Lena Sahlström Gästföreläsare

Eva-Lena Sahlström, Sandvik Coromant AB

Eva-Lena är chef för kvalitet och ständiga förbättringar i Gimo Sverige och ansvarar även för att etablera den globala kvalitetsportföljen för Sverige, Polen, USA, Indien och Japan.

Eva-Lena är gästföreläsare i Sandholm Associates Kvalitetschefskurs.