Handbok för mindre projekt

Mindre projekt finns överallt: i kurser och arbeten på högskolor och universitet och inom företag och organisationer. För att bli lyckade behöver de struktur och ordning.

Handbok för mindre projekt är konkret och lättanvänd. Bokens mallar och checklistor ger struktur åt projektarbetet och gör det möjligt för projektgruppen och uppdragsgivaren att följa arbetet och utvärdera prestationen.

Handboken ger praktiska tips och projektplanering, vad en projektplan ska innehålla, hur en riskanalys genomförs och effektiva möten hålls. Den innehåller också råd och tips för muntlig och skriftlig redovisning, både under projektets gång och när det har avslutats. På få sidor finns kort sagt allt man behöver veta för att lyckas med projektarbetet.

 

INNEHÅLL

Projektstart

Projektgenomförande

Projektuppföljning

Projektavslut

Skriftlig och muntlig kommunikation