Hängivna kursdeltagare djupt inbegripna i Mätsystemanays!

Mätsystemanalys innebär att förstå processen och ta bort osäkerheten i mätdata. Viktig förståelse så att exempelvis inte kostsamma åtgärder sätts in för att reducera själva processens variationer eller att utredningar sätts igång för att leta orsaker till en förändring, trots att det egentligen inte hänt något eller finns ett problem.