Höstens inspirationssemiarier

Nu är vår inspirationsturné runt om i vårt vackra land avslutat. Sist ut denna gång var Norrköping. Sammanlagt har vi mött upp nästan 400 kvalitetsprofessionella som är intresserade av systematiskt förbättringarbete. Verkligen kul att så många är intresserade förbättringsarbete och att flera har stannat kvar för att fråga och diskutera. Temat för höstens inspirationsseminarier var  “Så etablerar du en verkningsfull förbättringsprocess” och “Lyft kvalitets- och förbättringskompetensen i din verksamhet”. Med tanke på vad som händer i vår omvärld är Excellence inte längre en framgångsfaktor utan en överlevnadsfaktor. Kvalitet är att möta upp kundernas krav och förväntningar och det kan vi bara göra genom att vi blir bättre och bättre på att görarätt saker rätt sätt.

Se seminarierna här på vår Youtube kanal