I slutet på Kvalitetschefsutbildningen…

…är det dags för våra kvalitetschefskurs-deltagare att lära sig analystisk problemlösning. Mycket användbar kunskap som utgör grunden i ett systematiskt förbättringsarbete.

De tycker att det är jättekul! 🙂 🙂