Idéseminarier genomförda över hela landet!

Under slutet av januari och början av februari genomförde vi våra traditionella idéseminarium på 11 olika orter från Umeå i norr till Malmö i söder. Denna gång fokuserade vi på hur hållbarhets- och kvalitetsarbete kan integreras samt på hur ett effektivt förbättrings- och förändringsledningsarbete kan bedrivas. Seminarierna var mestadels mycket välbesökta och vi hoppa att alla ni som kom fick med er många goda idéer och tankar hem!