Lean

Inte konceptets fel om Leanprojektet misslyckats

I många verksamheter har Lean gett mycket bra resultat, så bra resultat att man riskerar att fokusera mer på metoden än på att få verksamheten att utvecklas.

Det menar Lars Sörqvist, VD på Sandholm Associates och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan.