Kombination av Sex Sigma och Lean gav snabbt resultat

Satsningar på Lean och Sex Sigma passar utmärkt även i mindre företag. Det visar verkstadsföretaget Gemato där förbättringsarbetet snabbt ledde till goda resultat, både ekonomiskt och på andra sätt. Det hela började med en utbildning i statistisk analys.

Patrik Rajkai Gemato

Hos Gemato Finmekaniska arbetar sju anställda med skärande bearbetning på uppdrag av kunder inom fordonsindustri och försvaret. Under de två senaste åren har man satsat på att utveckla verksamheten med hjälp av verktyg i Sex Sigma och Lean.

Företagaren och ägaren Patrik Rajkai tycker inte att det finns så stora principiella skillnader kring förbättringsarbete i små respektive stora företag.

– I det avseendet kan vi liknas vid en grupp eller avdelning på ett större företag. För både små och stora företag handlar det mycket om hur man använder tiden, och att ta den aspekten på tillräckligt allvar. Har man den ekonomiska lönsamheten som utgångspunkt sparar man pengar med hjälp av metodiska förbättringar, oavsett storlek på företaget.

 

Statistisk analys blev aha-upplevelse

Gematos förbättringsresa började med ett kundkrav om att göra PPAP-deklarationer (Production Part Approval Process), vilket är ett vanligt krav inom fordonsindustrin. Här behövs statistisk processtyrning. Patrik Rajkai gick då en utbildning i praktisk statistik hos Sandholm Associates.

– Jag fick en aha-upplevelse och tyckte först att det här verkade vara för enkelt och bra för att vara sant. Men det visade sig snabbt ge ekonomiska resultat och en bättre styrning. Här fick jag också upp ögonen för Sex Sigma, och även Lean. Det är intressant att kombinera de båda koncepten. Har man ett processtänk och vill göra förändringar innehåller Sex Sigma jättebra verktyg som gör att man kan gå ner på djupet.

 

Variationer och tidsbesparingar

– Den största insikten var hur viktigt det är att förstå variationerna i processerna. För oss låg det här tidigare på nivån fungerar/fungerar inte. Men nu såg vi att vi kunde göra detaljerna bättre genom att minska spridningen i processerna.

För Gemato är styrdiagram det viktigaste verktyget i det här förbättringsarbetet. Det använder man nu på allt ifrån ledning och ekonomi till produktion. Hos Gemato använder man ofta också paretodiagram för att hitta och prioritera viktiga felorsaker. Det har frigjort mycket tid hos medarbetarna, som innan dess ägnade mycket tid åt att göra korrigeringar. Det blir en god spiral.

– Om jag frigör tid hos mig kan jag hjälpa en annan person att frigöra tid, och sedan kan vi frigöra tid hos nästa person och så vidare. På så sätt får vi fram förbättringar istället för att lägga tid på onödigt arbete.

Det här förde också med sig en transformation av synsätt och kultur inom företaget, vilket enligt Patrik Rajkai inte var helt lätt. För att få med sig medarbetarna fokuserade han först på att åtgärda sådant som kan kallas lågt hängande frukter. Inte minst började man ta tag i de större kroniska problemen och ibland stängde man av maskinerna i ett par timmar för att studera sådant.

Till en början var Patrik Rajkai drivande i förbättringsprojekten, men idag driver medarbetarna detta själva och Patrik har mer en övervakande roll. Man fångar upp förbättringsmöjligheterna i statistiken, tar beslut utifrån det och avhjälper problem där man ser en för stor spridning. Det som triggar förbättringarna är ekonomiska aspekter. De förbättringsförslag som kommer in stäms också av mot Gematos vision om noll fel, noll icke värdeskapande, noll skador och 100 procent kundtillfredsställelse.

 

Gav snabbt ekonomiska resultat

– Förbättringsarbetet har snabbt gett betydande ekonomiska resultat hos oss, det syns tydligt i styrdiagrammen. Mycket handlar om att vi gjort besparingar. Bland annat har kasseringar, övertidskostnader och omkörningar minskat. Vi producerar idag fler färdiga artiklar varje månad och har ett mycket större flöde. De ekonomiska resultaten blir nu starkare och starkare för varje år. Samtidigt har det blivit väldigt mycket lugnare på företaget, nästan fridfullt, pga att vi frigjort tid.

Ett gott råd till andra företagare som vill utveckla verksamheten på liknande sätt är enligt Patrik Rajkai att börja uppifrån, på den styrande nivån. På Gemato började förbättringsarbetet inte med produktionen, utan med styrdiagram över den ekonomiska ledningen av verksamheten. Det är också viktigt att ha ett starkt engagemang, och att visa den övriga organisationen att förbättringsarbetet ger resultat.

– Det finns inget slut på arbetet med att förbättra. Jag blir personligen lite filosofisk kring det här och vill bara fortsätta frigöra mer och mer tid till förbättringsarbetet. Jag ser även möjligheter i privatlivet.

 

 

Notering:

I utvecklingsarbetet hos Gemato har Sandholm Associates bidragit med Black Belt-utbildning (där statistisk analys ingår), Leanledarutbildning samt kurserna Riskanalys med FMEA och Leverantörskvalitet.