Kvalitetsbristkostnader – ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling

Kvalitetsbrister och ineffektiva arbetssätt kostar företag och organisationer enorma belopp. Boken beskriver kvalitetsbristkostnader som ett konkret och resultatinriktat hjälpmedel i arbetet med att utveckla kvalitet och effektivitet. Viktigt för att kunna genomföra förbättringsåtgärder och prioritera mellan olika förbättringsområden är att veta var bristerna finns och vad de egentligen kostar.

 

Boken presenterar metoder för att identifiera, mäta och sedan systematiskt reducera kvalitetsbristkostnaderna. Boken innehåller också resultat från genomförda mätningar och studier i några företag, exempel på vanliga kvalitetsbristkostnader och beskrivningar av vanliga problem vid mätning.

 

INNEHÅLL

 

Kvalitet och verksamhetsutveckling

Kvalitetsbristkostnader

Traditionella mätningar

Kvalitetsbrister

Mätmetoder

Tillämpningar

Reducering av kvalitetsbristkostnader