Kvalitetschefskursen 30 år!

Under dessa år har nästan 1500 personer gått vår kurs. Här firar vi med tårta tillsammans med de som precis startat upp sin kvalitetschefskurs. Nu kommer de att lära sig mer om bland annat kvalitet i hela värdekedjan, målstyrning, mäta och följa upp kvalitet, kvalitetsbristkostnader, förbättringsarbete, hållbarhet och kvalitet, Lean och Sex sigma. Till sist men inte minst, tillgång till ett fantastiskt nätverk.