Lean – Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden

Lean handlar om att transformera en verksamhets processer  utifrån det värde som skapas för de externa kunderna. Målet är att skapa hög  kundtillfredsställelse samtidigt som den egna processen effektiviseras. Lean  innebär en drastisk utveckling av den interna kulturen samt ett paradigmskifte gällande hur verksamhetens flöden och processer struktureras och drivs. Centralt i Lean är det ledarskap och det medarbetarskap som utövas i  verksamheten.

Bokens författare Lars Sörqvist har mångårig erfarenhet gällande Lean och ständiga förbättringar, han har stöttat en mängd olika företag och organisationer i deras Lean-satsningar samt har bedrivit och lett forskning inom området vid Kungliga Tekniska Högskolan i  Stockholm.

Denna bok avser att ge läsaren förståelse för vad Lean är, hur de verktyg och metoder som tillämpas i Lean fungerar samt hur en verksamhet kan transformeras mot Lean på ett  framgångsrikt sätt.

INNEHÅLL

  1. Introduktion och bakgrund till  Lean
  2. Lean –  Principer och möjligheter
  3. Fastställa  kundens behov och förväntningar
  4. Analysera  den befintliga processen 
  5. Skapa  effektiva flöden och processer 
  6. Upprätta ett  eget utförandesystem enligt Lean 
  7. Ständiga  förbättringar och strukturerad problemlösning
  8. Ledarskap  för Lean
  9. Medarbetarskap  för Lean
  10. Lyckas med Lean