Lyckad kombination av Lean och Sex Sigma

Kombinationen Lean och Sex Sigma lyfte förbättringsarbetet hos Swedish Match. Där har de byggt upp ett förbättringsprogram som grundas på både Sex Sigma och Lean, vilket har visat sig kunna ge
mycket bra resultat. Ett enda förbättringsprojekt har exempelvis gett en produktionsökning
värd flera hundra tusen kronor per dag. Läs mer i vår artikel Kombinationen Lean och Sex Sigma lyfte förbättringsarbetet