Niklas Sommargren Gästföreläsare

Niklas arbetar som Master Black Belt på Swedish Match Göteborg.

I rollen som Master Black Belt har han både erfarenhet och kunskap av att stötta och coacha organisationer med operativt förbättringsarbete, uppbyggnad av en förbättringsorganisation, avancerad statistisk analys och drivning av strategiska förbättringsprojekt.

Hans kompetensområde täcker in Lean, TPM, Six Sigma och kvalitetsområdet.

Niklas har gått Black Belt, Master Black Belt och Kvalitetschefsutbildning hos oss på Sandholm.

Niklas är gästföreläsare på Kvalitetschefskursen.