Per Fahrman Gästföreläsare

Per Fahrman, Engströms Bil

Per är kvalitetssamordnare med inriktning på förbättringsarbete

Per är gästföreläsare i Sandholm Associates Leanledarutbildning