Processutveckling är både kul och klurigt!

Ett trevligt, glatt och vetgirigt gäng avslutar sin utbildning, Processorientering och processledning, med att processimulera dvs få insikter om bland annat balansering av flöden och att hantera variationer. Under tre dagar har de fått ökade kunskaper om processutveckling med Lean och sex Sigma, processtyrning, ständiga förbättringar, mäta och följa upp processer och processarbetets inriktining och mål.