Välkommen

Sandholm Associates erbjuder utbildning och konsultstöd inom kvalitet, förbättringsarbete och kundorienterad verksamhetsutveckling och har sedan företaget grundades 1971 varit ledande inom detta område i norra Europa. Vår målsättning är att hjälpa våra uppdragsgivare att nå framgång genom att ständigt förbättra sina verksamheters förmåga att möta kundernas behov med minsta möjliga resursinsats. Centralt är då att systematiskt utveckla ledarskap, medarbetarskap och förbättringskultur, men även att lära sig använda många av de metoder och verktyg som finns att tillgå inom vårt kompetensområde.

Sandholm Associates erbjuder kunskapsutveckling genom öppna utbildningar i företagets egna utbildningslokaler samt i form av verksamhetsinterna utbildningar. Via olika former av konsultstöd hjälper vi dessutom våra kunder på deras väg mot ett framgångsrikt förbättringsarbete, nöjdare kunder och fina resultat. Vi verkar i de flesta branscher inom både offentlig och privat sektor samt har gedigen erfarenhet från produktion och utveckling av både tjänster och varor.

Den kompetens som vi tillhandahåller kan beskrivas med vår kompetenstriangel. Den innehåller tre kompetensområden som behövs för att kvalitets- och förbättringsarbetet ska ge riktigt bra resultat: Ledning, strategi och säkring, Processutveckling (Lean) samt Problemlösning (Sex Sigma).