Ett utbildningsprogram som ger kunskap och förmåga att använda maskin inlärningsalgoritmer och -metoder för att förbättra och utveckla en verksamhet

Endast ett sökresultat