50 år av kvalitet – varav 40 med Sandholm Associates

INNEHÅLL

1. 10 år med hushållsapparater: Anställning hos Elektrohelios ledde in på kvalitet.  Vidgade vyer och ökat ansvar hos Electrolux. Studier i USA gav värdefulla idéer  och goda kontakter. Hans Werthén inspirerade till resultatfokus.

 

2. 40 år som  kvalitetskonsult: Konsultkarriären började i ett norskt konsultföretag. Startade  egen verksamhet med namnet Björklund & Sandholm. Björklund & Sandholm  blev dotterbolag till MGruppen. Namnbyte till Sandholm Associates.

 

3. Utbildning  leder till bättre verksamhetsresultat: “I will come to Sweden and give my courses and seminars. You  organize them!”. Ett växande utbildningsutbud. Inbjudna experter gav värdefulla  bidrag. Kvalitetschefens utvidgade roll krävde ny kompetens. Studie- och arbetsmaterial  för ständiga förbättringar. Förbättringsarbete enligt Sex Sigma bygger på  gedigna kunskaper. Intern utbildning är nyckeln till framgång. Marknadsföring  av utbildningarna.

 

4. Sjukvården blev  en intressant utmaning: Danderyds sjukhus gick före. Andra sjukhus följde.

 

5. Hela världen  som arbetsfält: Början i Sverige med Förenta Nationerna. Spridning till 40  länder på alla kontinenter. Många personliga möten att minnas. Många  oförglömliga upplevelser. Första västerlänning i Kina.

 

6. Joseph Juran – en enastående mentor: Ett avgörande möte 1965. Juran på KTH redan 1950. Juran tillbaka i Sverige 1966. Flitig  medverkan i europeiska konferenser. Stor inverkan på utvecklingen i Sverige. Stor  efterfrågan ledde till “lectures by electronic means”. Medverkan i Jurans ”Quality Handbook”. ”I want to meet these people”. Mer  än 40 år av nära kontakter med Juran. Juran och Japan. Jurans bidrag  till kvalitetsprofessionens kunskapsbas.

 

7. Impulser från  Japan: Japan visade vägen. Inspirerande  japanska kollegor.

 

8. Kontakter med professionella organisationer: Svenska Förbundet  för Kvalitet (SFK). Sveriges Mekanförbund. Institutet för Kvalitetsutveckling  (SIQ). European Organization for Quality (EOQ). European Foundation for Quality  Management (EFQM). American Society for Quality (ASQ). International Academy  for Quality (IAQ).

 

9. Kvalitet kom in  på universitet och högskolor: Linköpings tekniska högskola. Kungliga  Tekniska Högskolan (KTH). Kasetsart University.

 

10. Från kontroll till verksamt förbättringsarbete

 

11. Publicering: Böcker.  Kompendier Studie- och arbetsmaterial. Artiklar och föredrag.

 

12. Utmärkelser: Sverige.  Internationella organisationer. Argentina. Filippinerna. Förenta Staterna. Jamaica.  Kina. Uruguay.