Dataanalys kräver full koncentration!

Här sitter kursdeltagare i kursen Kvalitetssäkring i produktionen och studerar styrdiagram för att förstå variationer i processer. Utbildningen handlar om hur man kan bedriva ett effektivt och värdeskapande kvalitetsarbete i produktionsmiljö. Hur fokusering på kvalitetsarbete med ständiga förbättringar inte enbart ger bättre kvalitet på produkten, utan även ökad produktivitet, lönsamhet och trivsel.