David Dreven Gästföreläsare

David Dreven, Swedish Match AB

David är Master Black Belt för Kungälvsfabriken

David gästföreläser i Sandholm associates Kvalitetschefskurs.