David Dreven Seniorkonsult och utbildare

David Dreven är kopplad till Sandholm Associates som konsult och utbildare. Hans utbildningsområden är inom tillämpad ML (machine learning) inom verksamhetsutveckling och praktisk tillämpad statistik. I rollen som konsult har han erfarenhet av att stötta och coacha organisationer med operativt förbättringsarbete, uppbyggnad av en förbättringsorganisation, avancerad statistisk analys och införandet av ML lösningar inom verksamheten.

David Dreven är utbildad civilingenjör vid Chalmers tekniska högskola och har kompletterande universitetsstudier inom ML. Han är även utbildad kvalitetschef samt Master Black Belt enligt Sex Sigma och har även en omfattande utbildning gällande Lean.

Förutom sitt arbete som konsult och utbildare inom Sandholm Associates är även David Dreven förbättringsledare Master Black belt på Swedish Match i Kungälv.