DoE utbildning för dig som gått Black Belt

Kurs i Statistisk försöksplanering – Unik möjlighet att lära mer om statistisk försöksplanering!

Under Black Belt-utbildningen lärde du grunderna om statistisk försöksplanering (DoE). Självklart finns det mycket mer att lära inom detta område. Vi erbjuder därför emellanåt en fortsättningskurs inom detta område. Detta är en kurs som vi endast brukar genomföra cirka var annat år då det är en fördjupningsutbildning som endast ett begränsat antal personer efterfrågar. Om du vill lära mer om hur du kan använda statistisk försöksplanering i ditt förbättringsarbete är detta därför ett unikt tillfälle!

Kursen kommer att hållas av Magnus Pettersson och genomförs 20-22 maj. Som vanligt bygger mycket av utbildningen på en pedagogik där teori varvas med övningar bestående av verkliga fallstudier som vi arbetar med i Minitab. Mer information om kursens innehåll finner du på vår hemsida.

Passa på att anmäla dig till denna kurs om du vill utveckla din förmåga att arbeta med statistisk försöksplanering! Detta är ett tillfälle som ges ganska sällan, så det lär ta några år innan kursen ges igen.

Läs mer Design of Experiment