Design of Experiment

Fördjupad kunskap om statistisk försöksplanering

Tekniker som regressionsanalys, hypotestest och ANOVA hjälper i regel till att hitta förbättringar inom processernas normala variationsområde. Processparametrarnas normala variation kan dock vara för liten för att bästa kombination av parametrar ska upptäckas. Man måste då frångå normala driftsförhållanden och göra planerade försök. Detta blir ofta dyrt och man vill naturligtvis minimera antalet försök och samtidigt ha så stor sannolikhet som möjligt att hitta det optimala läget.

Den här produkten är just nu slut i lager och inte tillgänglig.

Artikelnr: DOE Kategori:

Beskrivning

Syfte
Att ge fördjupad kunskap i planering och analys av experimentella försök. Försökens syfte ska vara att höja kvaliteten och minska kostnader och ledtider. Att kunna medverka i och tillämpa statistiska metoder inom försöksplanering.

Innehåll
Generellt om försöksplanering
Faktorförsök med många faktorer
Robusta konstruktioner
Reducerade försöksplaner
Försöksplaner med centrumpunkter
Responsytor
Försök baserat på ja/nej-svar
Försöksplaner i flera nivåer
Dimensionering och power

Riktar sig till
Kursen riktar sig till tidigare deltagare i Black Belt-utbildning eller personer med motsvarande kunskaper. Det vill säga du som har grundläggande kunskaper i Minitab, normalfördelning, hypotestest och regressionsanalys.

Dokumentation
Boken Försöksplanering av Bo Bergman, Martin Arvidsson, Ida Gremyr
Papperskopior av visade ppt-bilder
Utskrifter från exempel i Minitab

Produktblad
DesignofExperiment.pdf

Mer information

Antal dagar

Övrig info

För att bli förtrogen med de statistiska metoderna ingår vid sidan av föreläsningarna många tillämpningsövningar. En del manuella beräkningar görs, men framför allt sker analysen med programmet Minitab.

Du som gått Black Belt utbildningen men känner att du kommer ihåg och kan det mesta från Försöksplaneringsdagen räcker det mer att du går de två sista dagarna. Dessa dagar kostar då 12.700 kr

Egen dator med programvaran Minitab installerat bör tas med till kursen. Minitab kan installeras i en gratis 30-dagars version. Installation bör ske före kursstart för att undvika behörighetsproblem. Om behov finns ordnar Sandholm dator under kursdagarna.